top of page
Books

מואזין, כנסיה וחזן

הרב יאיר קרטמן

Pile%2520Of%2520Books_edited_edited.jpg

פורסם לראשונה בערוץ 7

כ"ח בתשרי תשע"ה

מוצאי שמחת תורה, בקבוקי תבערה על השכונה, והנה תזכורת כי טרם כולם הפנימו שה' אלוקי ישראל מלך.

צלצול הפעמון של הכנסיה מתערבב בקריאות המואזין. מוסף של יום כיפור, והחזן מתפלל על צמיחת קרן לדוד עבדך. כאן, בבית אורות שבהר הזיתים, אתה מתפלל להופעת מלכות ה' בעולם, מתמלא ברצון שכל אשר נשמה באפו יאמר ה' אלוקי ישראל מלך, שכולם יבינו שביתו של ה' ייקרא בית תפילה לכל העמים. מאה מטר ממך שוכנת כנסיה, מאתיים מטר ממך מסגד, ואתה מרגיש שכולם מרגישים שיש כאן בירושלים משהו. כולם רוצים אותה, כוספים אליה.

אז למה הם עדיין לא קוראים בשם ה' אלוקי ישראל? למה שם אלוהים אחרים על שפתיהם? כנראה הם מחכים לנו שנמליך את ה' עלינו בלב שלם, שנקרא בגלוי בשמו של ה' ולא נסתתר מאחורי תבניות של חול.

בראש השנה הלכנו ל"מרפסת", התצפית הטובה בעולם, מה רואים שם אתם שואלים? את מקום בית חיינו, הר הבית. אתה עומד ממזרח להר, וההר פרוס מתחתיך. אתה יכול לדמיין את עבודת הכהן ביום הכיפורים. בעין בלתי מזוינת אתה רואה היטב: הנה, כאן עמד הכהן, כאן ייערך הגורל. לוקחים איתנו משניות יומא והן לובשות אל מול עינינו צורה מוחשית. אם לא נבנה את המקדש עד שנה הבאה, צריך לערוך כאן תפילת המונים, עוברות המחשבות. להגביר את ההשתוקקות לסדר העבודה.

זה כאן אל מול עינינו. אנחנו בדרך, ה', שרים "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" במנגינה של אברהם פריד, וצמרמורת אוחזת בך. אנחנו שבים, ה', רק שיהיה ברחמים. נשתוקק, נתפלל, נכסוף, נפעל באומץ ובגבורה, בנחישות נעשה את שלנו, ואתה ה', עשה את שלך. אנחנו רוקדים, אל מול ההר יבנה המקדש, נבנה המקדש. אנחנו חוזרים לישיבה.

אירועי סוכות עברו בשמחה. המוני אנשים גדשו את המתחם, סיירו בירושלים האהובה שלנו, אבל הרגישו שהעיקר חסר. בית חיינו, המקום שבו יונקים רוח הקודש מתוך השמחה הזו עדיין שומם, ושועלים מהלכים בו.


והדרך למקדש תעבור דרך קריאה גלויה בשם ה', קריאה אישית של כל אחד מאיתנו, קריאה ציבורית, תביעה מהמערכות במדינה שישאו בגאון את שם ה'. חייבים לבסס את המדינה על הקודש, שהמדיניות ציבורית שלה תהיה מושתתת על תורה. עברנו כבר למעלה משישים שנה של מדינה מוצלחת ומשגשגת, אבל קריאה גלויה בשם ה' עדיין חסרה.

אנחנו כבר שם, רוצים בגלוי, מרגישים שהשעה בשלה, הכל סביבנו משתנה, אמירות חדשות ומלאות חולין נזרקות בחלל הציבור הישראלי, אך לא יגרע חלקה של הקדושה. ה' הוא המלך ומלכותו בכל משלה. גם על מדינת ישראל.

מוצאי שמחת תורה, בקבוקי תבערה על השכונה, והנה תזכורת כי טרם כולם הפנימו שה' אלוקי ישראל מלך.

יש הרבה עבודה, צריך להתחיל את זמן חורף במרץ. החובה היא שלנו,הכוח מה' .

אנחנו בדרך לשם, ה'.

< למאמר הבא
bottom of page