top of page

ערב זיכרון לרב ד"ר יעקב הרצוג

כדי לקדם את החזון של מדינה יהודית על פי התורה, עלינו ללמוד מאישים שכבר עסקו בתחום. הרב ד"ר יעקב הרצוג, דודו של הנשיא דהיום, היה דמות כזאת. בכנס בשת"פ עם עירית ירושלים, עסקנו בדמותו של מדינאי שביסס מדיניות לאור העיקרון כי 'עם לבדד ישכון' מלמד שהלאומיות הישראלית היא מיוחדת, מדינאי שרוה"מ גולדה מאיר אמרה עליו ש'הוא הפך את התנ"ך למסמך מדיניות'.

ערב זיכרון לרב ד"ר יעקב הרצוג
bottom of page