top of page
Books

"יש לנו אוצרות מימי בית המקדש"

הרב משה ברוך, רב הקהילה האתיופית באשדוד, קורא ללמוד את מורשת העדה האתיופית שמביאה "אוצרות מתקופת בית המקדש הראשון והשני"

ערוץ 7

יב בטבת תשפ"א

הרב משה ברוך, רב הקהילה האתיופית באשדוד וראש ישיבת 'בית ישראל', קרא בשבוע שעבר לציבור בישראל ללמוד את מורשת קהילת 'ביתא ישראל'.

באמירה מחודשת ומאתגרת, הוא קורא להכיר את החיים היהודיים כפי שהיו בתקופות הזוהר של ישראל ונשתמרו במסורת העדה האתיופית.

"יהודי אתיופיה מביאים איתם אוצרות מתקופת בית המקדש הראשון והשני, הנושא של עבודת הכוהנים, של השירה והזימרה ושל מנהגים קדומים נמצאים אצל יהודי אתיופיה", אמר. "אני קורא לעם ישראל לבוא להקשיב ולהתעשר מהאוצר הרוחני הזה".

הרב ברוך הוסיף, כי ניתן ללמוד מהעדה האתיופית את המציאות המתוקנת שהייתה לפני שחכמים גזרו גזרות כתוצאה ממאבק עם מינים ואפיקורסים. דוגמאות לדבר הם עניין אמירת עשרת הדיברות ע"י הקהילה בתפילות, ועניין עטרות חתנים שנוהגות בעדה. 'ביתא ישראל' שימרו כאן את המנהג המקורי הישראלי, ונותנים לנו את האפשרות להכיר אותו.

הרב ברוך נשא את הדברים בכנס השקה בבית המדרש 'תורת המדינה-בית אורות', לרגל הוצאתו לאור של הספר 'דרך ירוסלם', שנערך בשיתוף עם 'מעלה' המרכז לציונות דתית ומכללת ליפשיץ.

הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש 'תורת המדינה-בית אורות' סיפר על הכנס. "המסורת הרוחנית של 'ביתא ישראל' הייתה מרכיב מרכזי בזהות הקהילה", אמר. "הזהות הרוחנית של בניה כנאמנים לתורה ה', הכמהים לירושלים, חיברה והניעה דורות רבים של יהודים. הרעיון הרוחני הזה הוליד מעשים של מסירות נפש, הן בשמירת ייחודם, כמיעוט יהודי אל מול סביבה נוצרית והן בכמיהה לירושלים ובפעולות להגיע אליה".

"שימת הדגש על הייחוד הרוחני של קהילת יהודי אתיופיה, תוך גיבושו בכתב, ניסוחו, והפצתו בציבור הישראלי, יכולה להביא להעשרת השיח של נקודת 'ירוסלם' בציבוריות הישראלית. בכנס זה נעסוק במסורות הרוחניות של 'ביתא ישראל' תוך כדי התבוננות בתכני הספר 'דרך ירוסלם'", כך הרב יקיר.

בנוסף דיבר בכנס הרב יוסף הדנה, הרב הראשי ליהדות אתיופיה, שערך אזכרה לאביו המנהיג הרוחני הקס הדנה טקויה. דוברים נוספים בכנס: ד"ר יחיאל שילה, שעסק בקליטתם של תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, מרדכי ברוך שערך את הספר וחיים פלק שדיבר על הרב חנן פורת והמורשת הרוחנית של יהדות אתיופיה.

bottom of page