top of page
Books

"להשיב למשפט התורה את הסמכויות שניטלו ממנו"

כנס שיעסוק במשפט התורה במדינת ישראל יתקיים בשבוע הבא. הרב יקיר לערוץ 7: "רוצים לעורר דרישה ציבורית לעצמאות משפט התורה".

ערוץ 7

י"ד בכסליו תש"ף

כנס ייחודי שיתקיים ביום ראשון הקרוב בירושלים, תחת הכותרת 'השיבה שופטינו- משפט התורה במדינת ישראל', יעסוק במערכות היחסים בין מערכת המשפט האזרחית לזו הרבנית.

כידוע, סוגיית אמון הציבור במערכת המשפט בישראל נמצאת כיום במרכז השיח הציבורי. "תודעה ציבורית ואמירה ציבורית, שתובעת התקדמות בנושא משפט התורה בישראל, צריכות להפוך לחלק מסדר היום הציבורי הדתי -חרדי", אמר לערוץ 7 הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש 'תורת המדינה- בית אורות' ומיוזמי הכנס.

לדבריו, "משפט התורה הוא חלום כל הדורות, אמירה ציבורית הקוראת לקדם את משפט התורה במדינת ישראל, חוצה מגזרים דתיים ויכולה להוות ציר התאגדות ובסיס התארגנות לשיתופי פעולה בין המגזרים השונים".

הכנס מקבץ מגוון רחב ומפתיע של גופים ממגזרים שונים. ציונות דתית, גופים אסטרטגיים, בעלי תשובה חרדים, גופים חרדיים, תלמידי הרב גינזבורג, מכוני מחקר תורניים, ובתי דין לדיני ממונות.

בין המשתתפים בכנס ניתן לציין הרב דב ליאור, הרב חיים ירוחם סמוטריץ', הרב יגאל קמינצקי, הרב עדו רכניץ, הרב ברוך פז, הרב אריאל בראלי, עו"ד משה פולסקי, עו"ד שמחה רוטמן, אלעד צדיקוב, הרב יאיר קרטמן ועו"ד אורי ציפורי.

הרב יקיר מסביר כי הכנס נועד לעורר את הדרישה להרחבת הסמכויות של בתי הדין המתנהלים על פי דיני התורה. "בקום המדינה היה חלום שמערכת המשפט כולה תתנהל על פי התורה, אולם במציאות לא כך היה. הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, לא נכח בחנוכת בית המשפט העליון, כמחאה על כך שמשפט התורה אינו המשפט הרשמי במדינה".

"למעשה, מערכת משפט התורה קיבלה סמכויות שפיטה במספר תחומים מצומצם", הוסיף. "במשך השנים נוגסת מערכת בתי המשפט האזרחית במרחב השיפוט של בתי הדין הרבניים ומנסה להכפיף אותם לפסיקה הערכית שלה. הכרת התהליכים הללו ודרישה ציבורית לעצמאות משפט התורה, יכולות לתת דחיפה למערכת הפוליטית והרבנית, להשיב למשפט התורה את הסמכויות שניטלו ממנו".

על החשש כי מערכת המשפט התורנית איננה מעודכנת ואיננה יודעת לתת מענה לאתגרי המציאות משיב הרב יקיר, "לאחר 70 שנות קיום, ישנה מערכת של משפט התורה, ממלכתית, קהילתית, ופרטית, היא בהחלט יכולה להיות תשתית ראויה למערכת משפטית רחבה יעילה ומוסרית".


"יצירת מרחב שיפוטי למשפט התורה, וחיזוק בתי הדין הקהילתיים והפרטיים יכולים להיות אבן דרך משמעותית לקראת היעד הזה", סיכם.

bottom of page