top of page
Books

"מערכת המשפט התורנית אינה פועלת מכוח, אלא מאמון הציבור"

לקראת כנס "משפט התורה במדינת ישראל" אומר הרב יצחק שפירא כי יש חשיבות שתלמידי חכמים יעסקו בחיבור בין תורה למדינה

הקול היהודי

י"ז כסלו תש"ף

בעוד נושא המשפט בישראל נמצא בכותרות, ונראה כי אף מערכת הבחירות הקרובה תעסוק לא מעט בתיקון מערכת המשפט ובביקורת כלפי הכוח הרב שנמצא בידי הפקידים במערכת המשפט, יש מי שבוחר לדבר על המשפט דווקא מכלים תורניים ומתוך בית המדרש.

כנס שייערך היום, ראשון, בירושלים, מבקש לחבר בין עקרונות התורה וההלכה לבין חיי המדינה. בכנס, שהינו ראשון מסוגו, שותפים מגוון ארגונים ואישים מהציבור הדתי והחרדי, וגם אנשי בתי הדין של הרבנות הראשית יטלו בו חלק.

"אם המציאות של האדם הפרטי היא מורכבת ותלמידי חכמים שמים לילות כימים לדעת מה יעשה ישראל וכיצד ינהג לפי רצון השם, קל וחומר שהמציאות הציבורית היא מורכבת לאין ערוך".
את הדברים אומר הרב יצחק שפירא, ראש ישיבת עוד יוסף חי וחבר הנהלת תנועת דרך חיים, בראיון לקול היהודי לקראת הכנס. "התורה מחברת בין ה' לעם ישראל, כך מובא בזוהר הקדוש שמסביר כי זהו חיבור בין הא-לקי והנצחי להווי והמשתנה. כדי שאפשר יהיה לחבר, יש צורך לפרט לפרטים קטנים ורבים שעולים מהמציאות".

הרב שפירא אומר כי לאחרונה החיבור בין התורה לבין חיי הציבור מתגבר יותר "ברוך השם ככל שעובר הזמן כך תלמידי חכמים נכנסים ליותר סוגיות וה' יגמור בעדנו".

| "חקיקה דתית לא נועדה לכפייה אלא לשמירה על הצביון"
הציבור הדתי והחרדי חושש. הוא לא רוצה לכפות את אמונתנו על ציבור גדול שלא מאמין בכך. יש מידה של צדק בטענה הזו, איך מתמודדים איתה?

"ההנחה של השאלה היא שהדת היא כופה והחילוניות מאפשרת חופש. אך המציאות היא הפוכה ממש", אומר הרב שפירא. "בקהילות הדתיות אין שום מערכות כפיה על ענייני דת כל מי ששומר מצוות עושה את זה מבחירה. מנהיגי הצבור הם לא מנהיגים מכח תפקיד עם סמכויות אלא מכח האמון הגדול שהצבור רוחש להם".

ביחס לשאלת הכפייה והתועלת ממנה אומר הרב שפירא כי "אין ספק שכל יראי ה' חושבים שהיכולת להשפיע על הצבור ולקדם אותו זה לא על ידי כפייה אלא שיותר ויותר ירגישו את המתיקות והתענוג שבתורה".

"כל החוקים, כגון שמירת שבת במרחב הציבורי, לא נועדו לשכנע על ידי כפיה אלא רק לתת צביון ואווירה של קשר ליהדות שרב הצבור רוצה בזה".

על מנת לייצר חיבור בין התורה וההלכה היהודית לבין מערכות המדינה, איזו מטרה מעשית ריאלית, הרב ממליץ לקדם? מטרה שיכולה להתקבל ולהיות נוחה לבריות

"כשבאים לחבר בין התורה למציאות המעשית, צריך גם לעורר חשק במציאות לתורה, וגם שהתורה תחדור לעומק המציאות לפרטים הקטנים שלה. כדי לעורר חשק, צריך להצמיח הנהגה שמעוררת חשק, ומתוכה ובהשראתה להתעסק עם אין סוף פרטים, שאסור לוותר על אף פרט, וזו היא הנהגה אמיתית".

את הכנס יזם ארגון 'תורת המדינה- בית אורות' בשיתוף עם הארגון החרדי "קדושת ציון", תנועת דרך חיים, ארגון חותם, 'מעלה' – המרכז לציונות דתית ומכון משפט לעם. בין המשתתפים בכנס: הרב דב ליאור, הרב חיים ירוחם סמוטריץ', הרב יגאל קמינצקי, הרב עדו רכניץ, הרב ברוך פז, הרב יעקב יקיר, עו"ד משה פולסקי, עו"ד שמחה רוטמן, אלעד צדיקוב, הרב יאיר קרטמן ועו"ד אורי ציפורי.

bottom of page