top of page
Books

בג"ץ: ארגוני הנשים כן, ארגונים דתיים לא

נשיאת בית המשפט העליון לא אישרה לארגונים דתיים להצטרף כידידי בית המשפט ולהשתתף בדיון הנוסף בבג"ץ הבוגדת. 4 ארגוני נשים הוזמנו.

ערוץ 7

י"ב אב תש"פ

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות דחתה בסוף השבוע שעבר את בקשת ההצטרפות כידידי בית המשפט של ארגון 'תורת המדינה' לדיון הנוסף ב'בג"ץ הבוגדת' שיתקיים בעוד יומיים.

הנשיאה דחתה את בקשת ההצטרפות של 'תורת המדינה' ללא נימוקים. "לא ראיתי מקום להיענות לבקשת ההצטרפות לעתירה ונסתפק בעמדה הכתובה", כתבה.

גם ארגון 'תורת המדינה' וגם ארגון 'בוחרים במשפחה', שביקשו להצטרף כידידי בית המשפט ולטעון ב'דנג"ץ הבוגדת' כי יש להשאיר את פסיקת בית הדין הרבני הגדול על כנה, סורבו והם לא יורשו להיות נוכחים בדיון בבית המשפט.

לעומת זאת, ארגוני הנשים 'קולך – פורום נשים דתיות', 'מבוי סתום', 'נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות', 'שדולת הנשים בישראל' וכן 'מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל', הוזמנו על ידי הנשיאה חיות לדנג"ץ שיתקיים, כאמור, בעוד יומיים.

"בג"ץ הבוגדת' עוסק בארבעה נושאים מרכזיים", אמר הרב יאיר קרטמן, ראש ארגון 'תורת המדינה' לערוץ 7. "בנתינת לגיטימציה לניאוף, בפסיקות בג"ץ כנגד חוק יחסי ממון, בלקיחת ממון שלא כדין, ובכיפוף בתי הדין הרבניים".

לדבריו, "כל אחד מהנושאים הללו צריך להדאיג כל אחד בישראל. זו הסיבה שאנו רוצים להצטרף להליך".

בבקשה שהגיש ארגון תורת המדינה הוסבר כי מדובר בדיון נוסף בבג"ץ "שמעצם מהותו עוסק בשאלות כבדות משקל, שיש להן השלכה והשפעה על מספר רב של מקרים. ישנה חשיבות בפריסת מבט רחב בסוגיות שעולות בדיון זה, סוגיות אלו עקרוניות ומשליכות על חיי המשפחה וחוסנה בכלל החברה הישראלית וחורגות מהמקרה הפרטי של הצדדים להליך".

כפי שפורסם, פרשת "דנג"ץ הבוגדת" נוגעת לפסק דין של בית הרבני הגדול משנת 2017, אשר קבע כי דירת מגורים שהגיעה לרשות בעל מירושה תישאר ברשותו בעת הגירושין. הבעל הביא כטענה מסייעת לכך שלא התכוון להעניק זכויות בדירה לאשה לו ידע את דבר בגידתה של אשתו בו במהלך נישואיהם. בדברי אחד מהדיינים, נאמר כי אכן קיומה של בגידה מסייעת (אך לא מכריעה) להוכיח כי אין רצון מצד הבעל להעביר את רכושו לאשתו על אף נישואיהם.

"ניסיון לשנות את מבנה המשפחה היהודית"
צילום:תורת המדינה
יש לציין כי על פי החוק בישראל, נכס המתקבל בירושה לידי אחד מבני הזוג, אינו נכס בו שותפים בני הזוג באופן אוטומטי עם בואם בברית נישואין. בית הדין הרבני הגדול פסק, כאמור, על פי לשון החוק.


האישה עתרה לבג"ץ על מנת לבטל את פסק הדין, כשעמדתו של הדיין שהתייחס לבגידה כמרכיב בחלוקת הרכוש, עומדת במוקד הפניה. בג"ץ, ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בעיקר מטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים וכיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.

האישה עתרה שוב לבג"ץ על מנת לקבל דיון נוסף ולבטל את פסיקת בג"ץ. אל הבקשה לדיון הנוסף הצטרפו ארגוני נשים, שאף הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בהליך עקב משמעותו הרחבה.

bottom of page