top of page
Books

דרישה מהנשיא: להעניק מעמד רשמי לחודש ניסן בישראל

נייר עמדה ששוגר לנשיא המדינה קורא להעניק מעמד רשמי בישראל לחודש ניסן הנחשב על פי היהדות ל"ראש החודשים". בין ההצעות: מניין השנים על השטרות - לפי ספירה מניסן (יהדות)

כיכר השבת

י"ב ניסן תשע"ה

מיזם בשם "הזמן הישראלי" הפועל מטעם ישיבת בית אורות בירושלים, שיגר היום (רביעי) קריאה לנשיא המדינה להעניק מעמד רשמי במדינה ישראל לחודש ניסן הנחשב לפי התורה כ"ראש החודשים".

בנייר עמדה שצורף להצעה הובאו מקורות מהרב הראשי לישראל לשעבר אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל וממקורות נוספים על חשיבותו של חודש ניסן. בין ההצעות שהוגשו לנשיא: הפקת מדליות ושטרות עם ציון שנות מדינת ישראל לפי ספירה מחודש ניסן, וכן הכרזה על יום העצמאות בחודש ניסן.

בנוסף הציעו מחברי נייר העמדה להגדיר את ציון שנותיה של המדינה על מסמכי בית הנשיא לפי המניין מחודש ניסן ובהמשך גם במוסדות שונים של המדינה.

ראש התכנית הרב יאיר קרטמן צוטט בערוץ 7 כאומר כי "נכון שמדינת ישראל תייחס גם את לוחות הזמנים שלה, לזה היהודי. לחודש ניסן משמעות רבה וחשוב שהמדינה תקבל על עצמה לקדם צעדים שיביאו לידי ביטוי את משמעותו של החודש".

bottom of page