top of page
Books

"שיר שחלמתי על ירושלים"

מרדכי ברוך (בוגר בית המדרש)

Pile%2520Of%2520Books_edited_edited.jpg

פורסם לראשונה בערוץ 7

ו בטבת תשפ"א

לא רבים יודעים, אך זמן רב לפני שעולה בדעתו של אבא מהרי סתואל לתכנן את המסע לארץ ישראל - המנהיג הרוחני חולם חלום.

אבא מהרי סתואל, היה מנהיגה הרוחני העליון של יהדות אתיופיה מאמצע המאה ה-19 ועד סופה. אבא מהרי יזם את ניסיון העלייה של יהדות אתיופיה בשנת 1862, כאשר הכריז שהגאולה החלה.

אבא מהרי לא נותר ברמת הדיבורים, אלא עבר לשלב המעשים - הוא עבר מכפר לכפר ובישר על הגאולה. בעקבות כך אורגן מסע לארץ ישראל שנעצר בים סוף. יהודי אתיופיה רואים במסע זה, אף שכשל, כרגע מכונן – מעבר מתודעת ציפייה פאסיבית לגאולה לתודעת ציפייה אקטיבית!

לא רבים יודעים, אך זמן רב לפני שעולה בדעתו של אבא מהרי סתואל לתכנן את המסע לארץ ישראל - המנהיג הרוחני חולם חלום.

בחלומו הוא שומע את מזמורי הקודש המלאים ערגה לירוסלם הלא היא ירושלים: "הורו באו ירוסלם קדסת, נאו אנהורה באחדו לב בית אגזיאהבר... אבריחי ירוסלם מצא ברהנקי ווסבאתקי..." (לכו ובואו לירושלים הקדושה, בואו ונלכה בלב אחד לבית ה'... אורי ירושלים כי בא אורך ושבחך...)

אבא מהרי מפרש את החלום שחלם, כאות לכך שהגיע העת לעלות ארצה. בפועל, אבא מהרי לא זכה להגשים את חלומו אך הוא לא נרתע מהכישלון והאמין בכך בלב שלם. כפועל יוצא מאותה אמונה, הוא המשיך לחזק את בני קהילתו 'בחלום ירוסלם'. אבא מהרי סתואל נפטר בסוף המאה ה19 באתיופיה .

גם יורשו בהנהגה הרוחנית, אבא קינדה, המשיך באותו קו שנקט אבא מהרי סתואל ועודד את צאן מרעיתו שהגאולה החלה ובל יתייאשו: "אם תהיו בשמחה, מהחושך נצא לאור".

בסוף, על אף שלקח זמן רב, חלומו של אבא מהרי התממש ויהודי אתיופיה הגיעו לארץ ישראל - והכל בזכות אותו 'חלום ירוסלם', שהוא שאף והשתדל לממשו בכל הכוח.

דרך סיפורו של אבא מהרי, אנו למדים המון דברים. אך הדבר החשוב ביותר, לעניות דעתי, היא היכולת להיות קשובים לחלומותינו ולהשתדל לממשם חרף כל האתגרים הניצבים בפנינו ולא להתייאש.


אבא מהרי הלך בדרכו של יוסף הצדיק, שגם הוא חלם חלומות. אותם חלומות לא היו עבורו " שווא ידברו", אלא כהתוויית דרך שצריך לצעוד בה ולהשתדל לממש את תכליתה. בזכות אותה אמונה בחלום, יוסף שרד את הניסיון הקשה במצרים –כנגד כל הסיכויים!

את כל תכלית הייסורים והקשיים יוסף מתמצת במשפט אחד: "כי למחיה שלחני אלהים לפניכם" - להחיות ומתוך כך לבנות את עם ישראל - במצרים! לכן, כל האתגרים והניסיונות שהיו לו במשך 22 שנות שהותו בארץ הטמאה ביותר בעולם, לא שברו אותו אלא אדרבא העצימו וחישלו אותו.

הספר "דרך ירוסלם" שאני זוכה להשיק בבית המדרש 'תורת המדינה- בית אורות' השבוע, הוא חלום של יותר מחמש שנים שזכיתי להגשים, עוד בהיותי אברך בתוכנית "תורת המדינה" בביהמ"ד בבית אורות שבירושלים.

כמו כל חלום, תחילתו טומן אי וודאות גדולה אך סופו ברכה ואור גדול. בספר זה, עבדכם הנאמן משתדל לחשוף בפני הקוראים את הרוח הגדולה של יהדות אתיופיה - דרך פרשיות השבוע והמועדים. אותה רוח גדולה מוזנת 'מחלום ירוסלם'. אנו נדרשים כמו יוסף ואבא מהרי בשעתו להתחבר לרוח הגדולה ולחלום 'ירוסלם' ומתוך כך לפעול עם אל בכל מרחבי חיינו!

< למאמר הבא
bottom of page