top of page
Books

האסתטיקה של האמת

הרב יאיר קרטמן

Pile%2520Of%2520Books_edited_edited.jpg

פורסם לראשונה בערוץ 7

י"א באלול תשע"ח

כשהקרן החדשה לישראל רוצה לקדם את תפיסת עולמה מי יהיו סוכני השינוי שלה בציבור הדתי לאומי, חות"ם? ליב"ה? או גופים אחרים?

אחד מהמרכיבים המרכזיים בהטמעת שינויים הם סוכני שינוי, אישים או גופים שמשמשים נציגים לשינוי מחויבים אליו ופועלים להשגתו.

'לקרן החדשה לישראל' ישנו רצון לחולל שינוי בחברה הישראלית. על פי ציטוטים מראשי הארגון, המטרה הסופית היא הפיכתה של מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. לשם כך היא מקדמת גופים ואנשים המשמשים אותה לקידום מטרותיה. כיום דרכי השפעה על שיח ציבורי ועל עמדות ציבוריות הופכות להיות מתוחכמות יותר ויותר.

בעיתונות הישראלית צוטט בן רודס, יועצו של הנשיא אובמה, שסיפר בראיון 'לנוי יורק טיימס' על מניפולציות בתחום הצגת המידע והעמדות, כבסיס ליצירת תמיכה בהסכם הגרעין עם איראן. על פי תיאורו, הממשל האמריקני קידם והעצים מומחים הרבה מעבר למשקלם המקצועי וכך יצר מצג שווא של תמיכה מקצועית ורחבה בהסכם הגרעין.

בעבר, מידע מדויק, ידע, והצגת עמדות כנות היו הבסיס להתדיינות ולגיבוש עמדה. כיום, מידע הפך לעיתים קרובות מוטה אג'נדה. עמדות מנוסחת בשפה אחת ולמעשה טעונות משמעות אחרת נסתרת. היכולת אם כן בגיבוש עמדה לגבי תהליכים חברתיים ותרבותיים מושפעת ישירות לא רק מבדיקת התוכן אלא גם מבדיקת מקור התוכן. הכרת ההקשרים והקשרים התרבותיים והכלכליים של הגוף או האדם יכולה לשפוך אור בגיבוש העמדה של הקורא.

במסגרת 'קבוצת המשבר הבינלאומית' (International Crisis Group), התכנסה בבריסל קבוצת חוקרים שדנה במיפוי עולם הישיבות של הציבור הדתי לאומי. בדו"ח מס' 147 שהתפרסם לפני מס' שנים, החלוקה המחקרית ירדה לרזולוציה של תפיסה רוחנית וחלוקה לתת קבוצה אידיאולוגית.


יש משהו מחמיא בכך שמתעניינים בתפיסת העולם שלך, אבל בעולם האמיתי מטרת המחקר לא הייתה לחזות בנועם ה' העולה מעולם התורה, אלא כבירור לצורך שינוי והשפעה על עולם התורה הדתי לאומי שמהווה חסם מבחינתם לקידום פתרון מדיני.

בנייר מדיניות מס' 72 של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כתב יאיר שלג בשלב ההמלצות, כי על מנת להקל על משמעות עקירה עתידית אפשרית, על האגפים הליברליים בציונות הדתית לאגד עצמם בהיבטים פוליטיים וחינוכיים. יש מי שמקדם את מסקנות המחקרים ואת המלצותיהם. לא תמיד בצורה גלויה, לא תמיד בשקיפות ערכית ובחשיפת היעד הסופי.

אין צורך לצייר ציורים של ישיבות אפופות עשן או לייצר חשיבה של קונספירציה. מספיק לקרוא את היעדים של הארגונים, את מקורות המימון שלהם ואת הפעולות ולנסות לצייר מפת אינטרסים, מתוך כל אלו אפשר בקלות לייצר תמונה מלאה. בסוף, השאלה היא פשוטה: כשהקרן החדשה לישראל רוצה לקדם את תפיסת עולמה, את השינוי שהיא רוצה לבסס בחברה, מי יהיו סוכני השינוי שלה בציבור הדתי לאומי, חות"ם? ליב"ה? איגוד רבני קהילות? או גופים אחרים?

חשיפת הקשרים היא מלאכה עדינה ואחראית, היא גם מלאכה לא אסטטית. עיסוק בשפיר ושליה, בחשדות, במגמות נסתרות, אבל זו מלאכה הכרחית. חובה להוכיח על בסיס נתונים, על סמך מעשים ואמירות מפורשות, אבל לאחר שמתקיים מחקר רציני מגובה בנתונים, החובה הציבורית היא לפרסם אותו וליידע את הציבור לגופם של עמדות לא לגופם של תכונות אופי או חולשות. מלחמת הדעות כיום נשענת על שני מרכיבים: תוכן וכלים.

מלחמת התוכן תוכרע בהצבת תפיסת עולם ערכית ומאירה של התורה. המלחמה בכלים תוכרע על ידי חשיפת ההקשרים שלהם והמקורות הארגוניים והכספיים שלהם. האמת היא הכרחית גם אם היא לא אסטטית.

< למאמר הבא
bottom of page