top of page
Books

ושוב, מי ישמור על הבית היהודי?

הרב יאיר קרטמן

Pile%2520Of%2520Books_edited_edited.jpg

פורסם לראשונה בערוץ 7

ז' בחשוון תשע"ט

איני יודע מי ניסח את הסקר שנחשף אמש בערוץ 7. הסקר שהשתמש בלשון 'הדחה' ביחס ל'תקומה' ולחה"כ בצלאל סמוטריץ', על רקע עמדותיו ביחס למשפחה היהודית. איני יודע מי הזמין את הסקר ומי מימן אותו, אבל הוא בהחלט מטריד.

מי שהזמין את הסקר, ניסה להשתמש בתפיסת המשפחתיות של בצלאל סמוטריץ'. זו הייתה הדרך לצייר אותו כקיצוני וחשוך. בלשון פשוטה, העמידו פה למשפט את התפיסה כי מבנה המשפחה היהודית הוא: אבא אמא וילדים, יחד עם היכולת להגיד את האמת הפשוטה הזו ולפעול לאורה.

שימו לב לדיון: המשפחה היהודית, פרויקט מוצלח שמחזיק אלפי שנים, הבסיס לקיומו של העם היהודי, הוצב בשאלות הסקר בצד של החשוכים והמודחים מ'הבית', בעוד 'הנאורים' נמצאים בצד המדיח. השפה והמונחים של עולמה של תורה המוכר לכל יהודי מאמין כגון: קדושה, טהרה, ומסגרת איסורים של עריות ומשכב זכור, השפה שחושפת עולם ערכים מואר ועמוק ומתקדם, מוצלח ובר קיום, הפכו לסיבה למתקפה.

ולמה זה מטריד כעת? כי זה קורה ב'בית היהודי', מפלגה שהתשתית הרוחנית שלה אמורה להיות תורת ישראל, מפלגה שבבסיס הערכי שלה אמורים להיות ערכי הנצח של העם היהודי. הכשל עלול להעיד על כשל תפיסתי רחב הרבה יותר. מפלגה היא הכלי לממש עולם ערכים במציאות ריבונית. מהו עולם הערכים של מפלגת הבית היהודי? מהיכן הוא יונק?

המאבק המרכזי כיום בחברה הישראלית הוא על הזהות, על המונח 'יהודית' בנוסחה 'יהודית ודמוקרטית'. מי שמגדיר 'יהודית' כשיקוף לערכי העידן המודרני והפוסטמודרני, כחירות שיווין ואחווה, ערכיה של המהפכה הצרפתית, כסט של זכויות אדם, ולכל זה מוסיף פסוקים כעיטור אסטטי, רחוק מלהביא לידי ביטוי את מכלול הערכים היהודי, ולמעשה מרוקן מתוכן את המונח 'יהודית' מהנוסחה.


ה'בית היהודי' אמור לפעול אחרת. ה'בית היהודי' אמור לתת מענה יהודי שורשי לזירות המאבק השונות, וודאי לציר מרכזי במאבק התרבותי - מבנה המשפחה היהודית.

הזכות להוביל את משרד החינוך במדינת ישראל כנציג 'הבית היהודי', הוא על בסיס חיזוק הזהות היהודית. הזהות היהודית היא לא מושג ערפילי מופשט וריק מתוכן, אלא מושג בעל תוכן כתוב חי ומתועד. אמנם, ישנם ויכוחים על המינון של כל ערך אבל התשתית ל'יהודית' היא התורה.

כיום מתנהל מאבק חשוב ונחוץ בתחום המשפט במדינת ישראל. יש לתת את הדעת לכך שהביקורת המרכזית על מערכת המשפט כיום היא ריקונו מתוכן של המונח 'יהודית' בהגדרת מדינת ישראל כ'יהודית ודמוקרטית'. הביקורת על רודנות משפטית ועל איבוד היכולת של העם לנהל את חייו, היא חשובה אבל לא מתייחסת לעיקר - איבוד משמעותה הערכית של ישראל כמדינה יהודית.

אם עורכי הסקר, יהיו מי שיהיו, השתמשו במשפחה היהודית כדי לנגח את בצלאל סמוטריץ', אם עורכים אלה לא רואים בתורה את מערכת הערכים שבבסיס המפלגה, אזי הם מעלים על עצמם שאלה גדולה:

האם הם באמת שומרים על ה'בית היהודי'?

< למאמר הבא
bottom of page