top of page
Books

כולם. יחד. מחובקים

הרב יאיר קרטמן

Pile%2520Of%2520Books_edited_edited.jpg

פורסם לראשונה בערוץ 7

כ"ה בכסליו תשע"ט

בסקר שערכה חברת מחקר אינטרנטי עלה, כי הציבור הישראלי תופס את עצמו משפחתי יותר ובעל מגובשות משפחתית גבוהה ביחס לשאר העולם המערבי. התפיסה העצמית של הציבור הישראלי, תואמת את הנתונים על היציבות המשפחתית ועל אחוזי הילודה בישראל ביחס לעולם המערבי.

עד כאן הבשורות הטובות. הבשורות הפחות טובות היו, כי רוב המשיבים חשבו כי החוסן המשפחתי, לא שומר על רמת החוסן כבעבר וכי הוא מצוי בנסיגה. גם תחושה זו תואמת את הנתונים העכשוויים על ערעור יציבות המשפחה בישראל, ועל ההקרנה התרבותית השלילית מהתרבות המערבית על התרבות הישראלית. הציבור הישראלי מיקם את ההתכנסות המשפחתית לסעודה בשבתות ובחגים כמאפיין המרכזי של המשפחתיות הישראלית. לשם המחשה, הגדרת המשפחה כמערכת לעידוד אינדיבידואליזם, זכתה לאחוזים בודדים של התייחסות. הערכים המרכזיים במשפחתיות היו; חינוך ילדים, זמן משותף יחד, אהבה ואכפתיות, והם בלטו בפער של עשרות אחוזים לעומת ערכים כמו סיפוק הנאה ורומנטיקה.

בכא' חשוון לפני קצת יותר מחודש מהיום, נהרגה משפחת עטר כולה בתאונת דרכים בכביש 90. יריב שושי וששת ילדיהם יעקב-ישראל, עטרת-תפארת, אילה, מוריה, ידיד ואביגיל, עלו כולם ביחד בסערה השמיימה. בחוברת זיכרון לע"נ המשפחה, שיצאה בימים אלו לקראת השלושים, כתבה מיכל אחת מהשכנות:

ים המוות הכחול בלאט ינוע...

ואז ברגע אחד: אבק מחניק יעוף ברום.

היא הייתה באמצע להעביר אחורה חתיכת תפוח לידיד...

ואז בקול רעש גדול נורא ואש להבה.

היא הגיעה לשם, למעלה, מתכופפת מחפשת את אותו תפוח מתוק שהיה בידה. מראש השנה, שרק עבר.

היא מסתכלת ימינה ושמאלה...

מלטפת באהבה את הפנים המפויחות ורואה שהם ממש כולם איתה.

זהו. שקט. היא מרגישה את ידם החמה מחזיקה בחצאית שלה,

ואת ידו של יריב, מניחה יד טובה על כתפה.

הם כולם יחד. מחובקים. עם חיוך של טיול על הפנים.

משפחת עטר הייתה מודל של משפחתיות יהודית. חום ואהבה, קדושה ואינטימיות. עדינות וגבורה של נועם והתחשבות. כל אחד מהם היה עולם מלא וכולם ביחד היו עולם משפחתי שלם. חייהם ומותם כאחד היו מסר משמעותי ועמוק של משפחתיות חמה ויציבה. אל תוך משפחת עטר ניצוקו ערכי הבסיס של המשפחה היהודית; נאמנות וחיבור, יציבות, חום, אהבה וכבוד.

את הערכים הללו, המשמשים כאבני היסוד של משפחתיות, צריכים להדהד.

אל מול עולם תרבותי מערבי, המגדיר את המשפחה כקובץ יחידים, המחלק את המשפחה לישויות משפטיות המתחרות ביניהן על משאבים וזכויות, המעמיד את זכות האדם לעשות כרצונו אל מול הנאמנות והמחייבות, המגדיר את המשכיות המשפחה במונחים של אובדן חירות ופגיעה במיצוי העצמי, עומדת דמותה של משפחת עטר כמודל למשפחתיות מאוחדת, חמה ונאמנת המקדשת את הרב דוריות.


כבימי המכבים, בהם המשפחתיות היהודית התמודדה עם עולם תרבותי מפורר משפחה, גם היום, את אור המשפחה היהודית צריך להדהד לעם היהודי ולעולם כולו.

נר חנוכה נר איש וביתו.

< למאמר הבא
bottom of page