top of page
Books

לנקות ולבנות מחדש

הרב יעקב יקיר

Pile%2520Of%2520Books_edited_edited.jpg

פורסם לראשונה בערוץ 7

כ"א באדר תש"פ

הרב יעקב יקיר מגיב לפוסט שפרסם האח השכול איתן פולד, אחיו של ארי פולד שנרצח בגוש עציון, על רקע הכוונה להקים ממשלה עם הרשימה הערבית.

איתן היקר והאהוב. הפוסט שכתבת, כבן לדורות בעם ישראל, כממשיך לדמויות ציוניות מופתיות, מתוך לב שבור שאין שלם ממנו, נכנס לרבים אל הלב.

אתה מוחה על מכירת הציונות ומדינת ישראל לאויבי עם ישראל, ע"י שלושה רמטכ"לים לשעבר שאיבדו את הכיוון, ודורש את עלבונו של ארי הי"ד, ועלבונם של הערכים עליהם מסרו הנופלים את חייהם.

אתה כואב, אתה כותב: "היום משהו נשבר. וזה כואב לי. כי משהו בזהות שלי, בעצמי שלי. נשבר" והלב מתפוצץ לנוכח השפל והחרפה אליה הגענו, והשבר והכאב הנולדים מכך. הלב, הציוני, הבריא, שלך, מבטא בטבעיות את אמיתת החכמה.

אכן משהו נשבר, ההווה אמינא כאילו יכולה להיות כזו ממשלה, היא שבר גדול. "ממשלת מיעוט היא מין שחצנות כיתתית: חוצפה להחליט עם כח המיעוט! אבל כאן יש קלקול יותר נורא: חילול השם.

יש גוים שנמצאים כאן בארץ בתור מיעוטים, בחסות ממשלתנו. ועכשיו נוצר מצב הפוך: ממשלה המורכבת מתוך צירוף קולות של ערבים. תפארת של ממשלה!? בזוי כבוד ישראל!


לממשלה הזאת, שנשענת על מיעוט של ערבים, אין שום ערך של קיום וממשות; היא לא כלום, רק בזיון. רוב אמיתי של יהודים, אפילו אם יש מגוון של דעות, זהו רוב נורמלי.

בין שליהודים אלה יש יחס למצוות, בין שיש להם יחס לארץ ישראל, מכל מקום כולם שייכים לשלמות הופעת אור ד'. וזהו מצב נורמלי.

אבל סדור ממלכתיות בעזרת נציגים ערביים, זהו חרפה, חילול השם, שאין לו תקון ואין לו כפרה. אין שום תקון על ידי הצטרפות לממשלה הזאת, כדי להיות רוב של יהודים. אי-אפשר להצטרף אל הבוץ והרקבון, אלא צריך לעקור את הכל, לנקות ולבנות מחדש.

הרכבת ממשלה בהסתמכות על גוים, נוטלת את כל היסוד הבריא והחזק שלה, וכל הבנין נבנה על יסוד של רקבון ואיבוד ערכו של ישראל.

הכל טרף כמו חזיר, ושום טלאי לא יעזור. עם חילול השם אין הצטרפות. אדרבה כל הצטרפות רק תגדיל את חילול השם."

את הדברים הללו לימד הרב צבי יהודה הכהן קוק, בעבר, בשעת משבר.

בשעות הקשות הוא חזר והדגיש כי "בעזרת השם, נמצא דרך לרפא, להשתחרר מחילול השם, ולהזדרז לחדש את המלוכה."

גם כאשר יש שבר בממשלה יש לנו מדינה! מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, יסוד כסא ה' בעולם.

איתן,

אנו נמשיך בדרכו של ארי הי"ד ושאר הקדושים, שלחמו לכונן ממשלה נאמנה ישראלית, ולקדש שם ה' בציון. נעשה את ישראל יותר יהודית, ואת עם ישראל לריבון במדינתו.

אנו ננצח, אנו נחיה, אנו נמשול, כי אנו באים בשם ה' אלהי ישראל.

< למאמר הבא
bottom of page