top of page
Books

מי חוגג את יום ירושלים?

הרב יאיר קרטמן

Pile%2520Of%2520Books_edited_edited.jpg

פורסם לראשונה בערוץ 7

כ"ז באייר תשע"ה

האמת שנשארנו לבד.מי לגביו יום ירושלים הוא יום חג?למי יום ירושלים משמעותי בכדי לוותר על יום עבודה? אם יהודי נושא דגל ישראל ביום ירושלים, לא צריך הרבה ניחושים איזה כיפה תתסתר תחתיו.מדינת ישראל הוקמה על מנת לספק מקלט בטוח ליהודים,ועל מנת לאפשר לעם היהודי את זכותו הטיבעית וההיסטורית להיות עם ריבוני בארצו.את העמדה העקרונית הזו שניסוחה הסופי היה במגילת העצמאות,הרב קוק לא קיבל.לגבי הרב קוק,המדינה היא מימוש הבטחת האבות,חזון הנביאים,גאולה.הרב קוק ראה בעמדות אלו כיסוי לעמדה פנימית נסתרת.המדינה אמרה דבר אחד והרב קוק ראה דבר אחר.היתה בעמדתו נועזות- פרשנות המציאות מתוך מבט פנימי.

עמדותיה הנגלות של הציונות פירנסו את המדינה עד מלחמת ששת הימים.על פיהן, לא היה הכרח להרחיב את הריבונות,לשחרר את ירושלים ואת יהודה ושומרון.תוכניות הקרב לא כללו בתחילתן את שיחרור הקודש.יד ה' הובילה את המציאות לשחרור הקודש.

למעשה,ירושלים,יהודה ושומרון,הביאו קול חדש לחברה הישראלית.הם היו נושאי חזון הקודש, הגאולה, הנביאים.הם הגדרירו מחדש את מטרות הציונות.ההתנחלויות הוקמו על רקע החזון המחודש,לא רק הקמה של הרחבת ריבונות,לא רק צורכי ביטחון, המוטווציה היא גאולה,פעולה עם א-ל.מכאן הדרך פתוחה לחדש את חזונה של מדינת ישראל.

האם הציבור קיבל את הבשורה?בתחילת הדרך היתה התלהבות משותפת ,שחרור ירושלים פרט על נימים לאומיים,תרבותיים,היסטוריים,ביטחוניים,יחד עם התשוקה לקודש,אולם עם הזמן המוטיווציות של חולין איבדו את כוחם המחייה.הקושי שנכרך עם השלב החדש,מלחמת יום כיפור,אוכלוסיה ערבית רחבה,לחץ בינלאומי, שחקו את ההתלהבות.גם אם מבחינה ביטחונית החיוניות של יהודה ושומרון היתה ברורה,החלה להתבסס עמדה שאם מטרת הציונות היא רק מקלט בטוח וריבונות, לא בטוח שנכון לשלם את המחיר על יהודה שומרון וירושלים.צודק גדי טאוב,בספרו "המתנחלים" הויכוח על יהודה ושומרון הפך לויכוח על משמעותה של הציונות.

אז נשארנו כרגע לבד, מה בידנו לעשות?על פי דברינו, יום ירושלים צריך לשאת אופי כפול,ראשית, הודעה על העבר,על ידו הגדולה של ה' וחסדיו הרבים, שנית,לבסס את חזונה של מדינת ישראל על הבטחת האבות,חזון הנביאים,גאולה.לבחון את ערכיה ומדיניותה לאור עקרונות אלו,להעמיד חזון,תקווה,ציור עתידי.ירושלים תתן את הפשר לציון,תעמיק,תבסס ותבנה עליו קומה נוספת.

בידנו לצייר חזון גדול ומלהיב,מעמיד את מדינת ישראל על בסיס הקודש.

אם נרצה אין זו אגדה.

< למאמר הבא
bottom of page