top of page

אזכרה לציץ אליעזר

יום אזכרה לציץ אליעזר. הרב אליעזר יהודה ולדנברג עסק רבות בהגות על מדינה יהודית, ובכך מחשבתו קרובה לדרכו של המכון. המכון ערך אזכרה לרב אליעזר ובה התקיימו הרצאות ודיונים על צורת המדינה האידאלית על פי התורה והיחס למדינה ולמדיניות הנוכחית.

אזכרה לציץ אליעזר
bottom of page