top of page

'סדנת כתיבה ציבורית לגברים ה-2 'ללמד לבני יהודה קסת

בשנת תש"פ יצא לדרך המחזור השני של סדנת הכתיבה והאסטרטגיה
הציבורית 'ללמד לבני יהודה קסת' בשת"פ של תורת המדינה
עם מכללת ליפשיץ. מטרת הסדנא המיועדת למגזר התורני, היא
הכשרת כותבים לרשתות החברתיות, על מנת להעשיר את השיח
הציבורי בתפיסת עולם תרבותית – יהודית.
במסגרת סדנת הגברים קיימנו ששה מפגשי כתיבה אותם העביר
העיתונאי שלמה פיוטרקובסקי.
את שיחות ההשראה בתחומי האסטרטגיה הציבורית העבירו;
עמנואל שילה – עורך עיתון בשבע, ח"כ עמית הלוי – מנכ"ל המכללה
למדינאות, יהודה עמרני – מייסד התנועה למשילות ודמוקרטיה
ודובר מועצת בנימין, ישראל זעירא – מנכ"ל ערוץ אורות וראש
יהודי, ושר התחבורה בצלאל סמוטריץ'.

'סדנת כתיבה ציבורית לגברים ה-2 'ללמד לבני יהודה קסת
bottom of page