top of page

'סדנת כתיבה ציבורית לנשים 'בינה יתירה

השנה פתחנו, במסגרת השת"פ עם מכללת
ליפשיץ, מחזור לימוד נפרד גם לבנות
תורניות. מתוך מטרה לאפשר לייחודיות
של הקול הנשי התורני להתבטא ברשתות
החברתיות, ובכך להעשיר את השיח הציבורי
בעזרת הצד הנשי שאינו נשמע דיו. כמו
בסדנת הגברים גם כאן חלק מהמשתתפות פרסמו במהלכו
מאמרי דעה וחלקם התקדמו בצורה משמעותית בתחומי הרשתות
החברתיות, פייסבוק וטוויטר. לדברי המשתתפות הקורס היה מעשיר
ומקצועי ותרם להם בהיבטי הכתיבה והאסטרטגיה הציבורית.

'סדנת כתיבה ציבורית לנשים 'בינה יתירה
bottom of page