top of page
Books

"בג"ץ, אל תפגע במשפחה היהודית"

הרב יאיר קרטמן מארגון תורת המדינה בפתח הדיון הנוסף ב"בג"ץ הבוגדת" קורא לבג"ץ: "אל תפגע במשפחה היהודית".

ערוץ 7

י"ד באב תש"פ

בפתח הדיון הנוסף ב"בג"ץ הבוגדת" שהתקיים היום (שלישי), קרא הרב יאיר קרטמן ראש ארגון "תורת המדינה" שלא לפגוע במעמדה של המשפחה היהודית.

ארגון תורת המדינה ביקש להיות נוכח בדיון כידיד בית המשפט אך נשיאת בית המשפט העליון סירבה לבקשת הארגון.

"היום התקיים פה דיון אולי אחד מהחשובים ביותר לחברה הישראלית", אמר הרב קרטמן. "הדיון עוסק במה היא דמותה של המשפחה בישראל. האם המשפחה מבוססת על נאמנות, על אהבה ועל קשר או חס וחלילה הפך הדבר הזה על חוסר נאמנות ובוגדנות?".

"בית המשפט העליון היום דן בעתירה שנקראת 'בג"ץ הבוגדת'", הוסיף. "אנחנו, תורת המדינה, לא זכינו להיות חלק מהדיון כי בית המשפט החליט שאנחנו לא יכולים להיות ידידי בית המשפט, הוא הסתפק רק בעמדה כתובה שלנו".

"אבל אנחנו נוכחים פה היום", אמר. "אנו טוענים כלפי בית המשפט את הדבר הבא: אל תגרר אחרי אותם ארגונים שרוצים לבסס את המשפחה על בוגדנות, אל תתן לילדים שלנו את התחושה שההורים שלהם אינם נאמנים זה לזה. אל תגרר למקומות שבהם אומרים שהבסיס של המשפחה הוא חוסר נאמנות".

"חברה שבנויה על חוסר נאמנות היא חברה שהמעגלים המשפחתיים בה והארציים מלאים בבגידה וחוסר נאמנות. אם המקום האישי של האדם, המקום הכי אינטימי, בנוי על נאמנות - החברה תפרח ותשגשג", אמר.

"אנחנו קוראים לבית המשפט העליון, הדחה ידך מהמשפחה היהודית. תן לה כח להתחסן ולהתבסס על נאמנות ועל אהבה", דברי הרב קרטמן.

כפי שפורסם, בצעד נדיר, דיון נוסף (דנג"ץ) בהרכב שופטים מורחב התקיים היום ב"בג"ץ הבוגדת". "דנג"ץ הבוגדת" נוגע לפסק דין של בית הרבני הגדול משנת 2017, אשר קבע כי דירת מגורים שהגיעה לרשות בעל מירושה תישאר ברשותו בעת הגירושין. הבעל הביא כטענה מסייעת לכך שלא התכוון להעניק זכויות בדירה לאשה לו ידע את דבר בגידתה של אשתו בו במהלך נישואיהם. בדברי אחד מהדיינים, נאמר כי אכן קיומה של בגידה מסייעת (אך לא מכריעה) להוכיח כי אין רצון מצד הבעל להעביר את רכושו לאשתו על אף נישואיהם.


יש לציין כי על פי החוק בישראל, נכס המתקבל בירושה לידי אחד מבני הזוג, אינו נכס בו שותפים בני הזוג באופן אוטומטי עם בואם בברית נישואין. בית הדין הרבני הגדול פסק, כאמור, על פי לשון החוק.

האישה עתרה לבג"ץ על מנת לבטל את פסק הדין, כשעמדתו של הדיין שהתייחס לבגידה כמרכיב בחלוקת הרכוש, עומדת במוקד הפניה. בג"ץ, ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בעיקר מטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים וכיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.

האישה עתרה שוב לבג"ץ על מנת לקבל דיון נוסף ולבטל את פסיקת בג"ץ. אל הבקשה לדיון הנוסף הצטרפו ארגוני נשים, שאף הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בהליך עקב משמעותו הרחבה.

שני ארגונים, ארגון 'תורת המדינה' וגם ארגון 'בוחרים במשפחה', שביקשו להצטרף כידידי בית המשפט ולטעון ב'דנג"ץ הבוגדת' כי יש להשאיר את פסיקת בית הדין הרבני הגדול על כנה, סורבו והם לא יורשו להיות נוכחים בדיון בבית המשפט.

לעומת זאת, ארגוני הנשים 'קולך – פורום נשים דתיות', 'מבוי סתום', 'נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות', 'שדולת הנשים בישראל' וכן 'מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל', הוזמנו על ידי הנשיאה חיות לדנג"ץ שיתקיים, כאמור, בעוד יומיים.

bottom of page