top of page
Books

"הדיון על מערכת המשפט – לא רק טיעונים שמרניים, גם תורניים"

בראיון וידאו לקול היהודי מסביר הרב קובי יקיר, מיוזמי הכנס 'משפט התורה במדינת ישראל', כי על אנשי התורה לדבר על סוגיית המשפט מכלים תורניים. ויש לו קריאה ללומדי התורה בכל מקום

הקול היהודי

י"ח כסלו תש"ף

הרב יעקב יהודה (קובי) יקיר, ראש בית המדרש לתורת המדינה 'בית אורות' ומיוזמי הכנס 'השיבה שופטינו – משפט התורה במדינת ישראל' שנערך השבוע בירושלים, אומר בראיון וידאו לקול היהודי, כי יש להכניס את הדיון על מערכת המשפט בתוך מסגרת שמתחילה בתורה ומגמתה תורה.

"הוויכוח שמתנהל כל הזמן בזירה הציבורית הוא בין שמרנים לפרוגרסיביים, בין יותר ליברלים לפחות ליברלים, אך הוא נשמר בגבולות הגזרה שלא מתחילים מתורה".

"אני חושב שמה שמיוחד בכנס הזה זה שהוא מתחיל בתורה והמגמה שלו זה התורה. לכן הוא הצליח לחבר חיבורים מאוד מיוחדים, של ציבור של אנשים דתיים לאומיים, חרדים, בעלי תשובה".
הרב יקיר מציין כי בכנס משתתפים נציגים מארגונים רבים כדוגמת התנועה למשילות ודמוקרטיה, תנועת דרך חיים, מעלה המרכז לציונות דתית, בתי דין לממונות, פורום אחריות יהודית, קדושת ציון ועוד.

| קריאה ללומדי התורה – "זהו את הערכים שבבסיס הסוגיות"

"כדי להגיע למשפט על פי תורה אנחנו מזהים כמה דרכים של פעולה", אומר הרב יקיר ומונה שתי דרכים. "הדרך הראשונה היא תביעה גדולה לבתי המדרשות. אני מנצל את הבמה שאתה נותן לי כדי להגיד לאנשים שלומדים תורה – בואו תלמדו את התורה בצורה כזו שמזהה את הערכים שבבסיס הסוגיות. כשאתם לומדים שבת, סנהדרין, בבא קמא, תשאלו את עצמכם מה התורה מלמדת אותנו בעקרונות? מה הם האורות שעומדים בבסיס ההלכות? מה האורות שממלאים את הכלים של ההלכות?".

"אם נזהה את הערכים אצלנו, נוכל להוביל בעז"ה לתודעה", מסביר הרב יקיר, ומוסיף "כלומר עם ישראל יראה את האור שבתורה, את האמת שבתורה, את ערכי היסוד שבתורה וממילא נוכל לקדם מדיניות".

"שלב שני הוא הפצה של הדבר הזה כמו הכנס הזה ופעולות נוספות שהן פעולות תודעה. בהמשך הדרך נגיע לשינוי מדיניות. שלב אחרי שלב".
לדבריו של הרב יקיר, מערכות הבחירות הקודמות לא הצליחו להביא להקמת ממשלה בשל סוגיית סמכות בתי הדין הרבניים ומניח כי גם מערכת הבחירות הקרובה תעסוק בסוגיית המשפט.

"במערכות הבחירות הקודמות לא קמה ממשלה על השאלה הזו. קואליציה שלמה רצתה לקדם את חוק שיפוט בתי הדין. דהיינו לתת לבתי הדין הרבניים סמכות לדון דיני ממונות. היה אדם אחד, אביגדור ליברמן, שהתנגד לזה, ולכן לא קמה ממשלה. הדבר הזה עומד גם בתוך הזירה הפוליטית בצורה מאוד מרכזית".

"זה בנפשנו", אומר הרב יקיר. "הקיום של ישראל תלוי בתורה. לא סתם זה גם במרכז הזירה הפוליטית. ימים יגידו על מה תהיה המערכה הבאה. אך נראה שהיא נצבת על המשפט. אני חושב שאנחנו, אנשי תורה, לא יכולים להישאר בטיעונים השמרנים והליברלים, אלא חייבים להגיע לגובה של ישראל, שזה גובה של תורה".

bottom of page