top of page
Books

"ילד יתבע את הוריו על מעבר דירה"

הרב קובי יקיר מתוכנית "תורת המדינה" מסביר את הסכנה שבחקיקה המוצעת ע"י משרד המשפטים.

ערוץ 7

ב' בטבת תשע"ח

הרב קובי יקיר מתוכנית "תורת המדינה", הפועלת לצד ח"כ בצלאל סמוטריץ' נגד הניסיונות לערער את מעמד המשפחה באמצעות חקיקה, אמר כי "לא ראוי" שמשרד המשפטים ימשיך לקדם את החוק שיפגע במעמד ההורים כאפוטרופוסים על ילדיהם.

הרב יקיר הזכיר שהניסיונות להעביר את חוק "הורים וילדיהם" נבלמו לפני כשנתיים, אולם התיקונים המוצעים כיום לחוק הכשרות והאפוטרופסות, אשר נידונים בימים אלה בוועדה המשותפת של הוועדה לזכויות הילד וועדת החינוך של הכנסת, מהווים ניסיון לחזור לאותה הצעה.

ההצעות שנידונות כיום, ואשר הועברו לוועדה המשותפת ע"י משרד המשפטים, מחליפות את המונח "אפוטרופסות" ב"אחריות הורית".

"המונח 'אחריות הורית' אינו מוגדר משפטית", הסביר הרב יקיר. "הוא בעצם אומר שהילד הוא בעל זכויות משפטיות עצמאיות וההורים בסך הכל אמורים לממש את זכויותיו – דבר שמבחינה משפטית, על פי ההסברים שנקבל מבג"צ ומארגונים שונים, יביא לאפשרות של תביעה של ילד נגד ההורים שלו לגבי כל דבר הקשור להתנהלות המשפחה.

"לדוגמה", הזהיר, "ההורים ירצו לעבור דירה ולילד זה לא יהיה מתאים, יצטרכו להגיע להסכמה ואם זו לא תגיע, המחלוקת עלולה להגיע לבית המשפט".

חוק "הורים וילדיהם" מתבסס במידה רבה על מסקנותיה של ועדה בראשות אשת השמאל הקיצוני, השופטת בדימוס סביונה רוטלוי. הרב יקיר ציטט את דעת המיעוט בדו"ח ועדת רוטלוי, ואת דעת המיעוט של השופט בדימוס אהרון מלמד, מי שהיה נשיא בית המשפט לנוער, שאמר כי "החלפת ה'אפוטרופסות' ב'אחריות הורית' פוגעת בזכויות הילד לפיקוח, השגחה, הדרכה, חינוך והצבת גבולות" ואף "מחזקת את החסך, ההתעלמות וההפקרות הנובעות מכך בהתנהגות הנוער, ומערערת את מעמד המשפחה שהינו במורד מדאיג כיום".

bottom of page