top of page
Books

"להפוך את השיח המשפטי לשיח של תורה"

רבנים העוסקים בתחום המשפט, יחד עם משפטנים, התכנסו בשבוע שעבר לכנס 'משפט התורה במדינת ישראל'.

הקול היהודי

כ"ז כסלו תש"פ

בפתיחת הכנס קרא הרב יאיר קרטמן, ראש מכון 'תורת המדינה', להכיר את המציאות המשפטית בישראל, לזהות את 'היגון והאנחה' הקיימים במצב בו מערכת המשפט אינה מתנהלת על פי התורה, ומכוח הכאב לצאת לפעילות אקטיבית ואופטימית להשבת משפט התורה.

הרב עו"ד ד"ר רפי רכס, קרא להעניק סמכות שיפוט לבתי הדין הרבניים בדיני ממונות. לדבריו, "לא יכול להיות שבמדינה יהודית ודמוקרטית לא יתאפשר לשני יהודים שמעוניינים בכך, לדון דיני ממונות על פי ההלכה. זהו תנאי לפיתוח ההלכה. חשוב להרים את הדגל הזה בשל חשיבות פיתוח ההלכה ומעמדה במדינת ישראל".

הרב חיים ירוחם סמוטריץ', קרא לעלות לקומת משפט התורה. לייצר שיח תורני בעולם המשפט במדינת ישראל. לדבריו לאחר קיבוץ גלויות ופריחת הארץ הגיע עידן השבת המשפט.

הרב יעקב יקיר ראש ביהמ"ד 'תורת המדינה-בית אורות', קרא ללומדי התורה לעסוק בזיהוי הערכים שבבסיס הסוגיות. לדבריו, "כדי להגיע למשפט על פי תורה, יש לעמת אותה עם ערכי יסוד של שיטות מקבילות, לבסס את העדיפות הערכית של התורה, ולקדם תודעה המבוססת על האמת שבתורה."

הרב דוב ליאור, קבע כי יש לאפשר מרחב שיפוטי עצמאי למשפט התורה גם בדיני ממונות. הרב עודד את הציבור לפנות לדין תורה בסכסוכי ממון ושכנים. נציג אגודת 'קדושת ציון', הביא את קולם של גדולי התורה החרדים הקוראים לבסס את משפט התורה במדינת ישראל.
בפאנל, בנושא בתי הדין לממונות, בהשתתפות דיינים, אמר הרב אריאל בראלי ראש מכון "משפט לעם" ורב הישוב בית אל, כי כדי לייצר פסיקה של דין תורה שתהיה פסיקה של יושר וצדק ותוכל להנהיג ציבור יש לקחת אחריות גדולה. יש ללמוד את התורה מתוך מגמה להתמודד עם המציאות המורכבת בה אנו נמצאים. הרב ברוך פז ממייסדי איגוד ביה"ד לממונות הציג את מודל בתי הדין- למען הקהילה מתוך הקהילה. הרב עדו רכניץ, הציג את מודל רשת ביה"ד ארץ חמדה-גזית, כפיילוט להפיכת משפט התורה כמשפט הנוהג במדינת ישראל.

bottom of page