top of page
Books

"עולם התקשורת צריך לינוק מבית המדרש"

בבית אורות נערכה סדנת תקשורת ייחודית - "צריך להבין שאנחנו במלחמת תרבות"

הקול היהודי

א' אייר תשע"ז

תחת הכותרת: 'ללמד לבני יהודה קסת', נערכה ביום ראשון האחרון סדנת כתיבה ייחודית בבית אורות בירושלים. מטרת הסדנה היתה "הקניית כלים לכתיבה והתנסחות במלחמת הדעות".

בכנס השתתפו למעלה משמונים איש, גברים ונשים, בחורי ישיבה, סטודנטים ועוד. מאחורי היוזמה עומדים מכון "תורת המדינה" וישיבת בית אורות.

"לסדנה היו שלוש מטרות", מסביר הרב יעקב יקיר, ראש תכנית "תורת המדינה" בבית אורות. "קודם כל תודעת 'מלחמת התרבות' המתקיימת במדינת ישראל, דבר שני ההבנה שכל יהודי הוא לוחם במלחמה הזו, והמטרה השלישית היא לימוד כלי המלחמה, כיון שעל מנת ללחום צריך ללמוד את כלי המלחמה".

כלי המלחמה שנלמדו הם כתיבה, הבנה ברשתות החברתיות, וכח ההשפעה של הכתיבה, בייחוד בתקופה הנוכחית. בכנס נשאו דברים ולימדו את הנוכחים, מוטי קרפל, עורך עולם קטן יוסף רוסו, אבישי גרינצייג כתב בשבע, ויהודה עמרני מהתנועה למשילות ודמוקרטיה ועיתונאי קול ברמה.

יוסף רוסו עורך 'עולם קטן', אמר כי על העיתונאי להיות כלי לשליחות ה'. רוסו ניתח את מעגלי ההשפעה על המציאות. לדבריו המעגל המשפיע ביותר הוא דווקא בית המדרש, המקום בו מתבררות תפיסות העולם.

המעגל התקשורתי הוא במעגל החיצוני של ההשפעה. לדבריו האפיון של המעגל הפנימי הוא קנאות ודקדקנות, ולעומתו מעגל התקשורת הוא מעגל מכיל וסקרני.

"מעגל בית המדרש, צריך להיות קשוב וערני למעגל החיצוני אך לא מתעצב על ידו. מעגל התקשורת צריך לינוק ממעגל בית המדרש ולתרגם אותו לסקרנות והכלה. גם בתחום הפוליטי מעגל בית המדרש שונה מהמעגל של השדה הפוליטי", הסביר רוסו. רוסו ערך סדנה לנוכחים, בה דימה ישיבת מערכת והכנות לראיון.

אבישי גרינצייג, הפועל רבות בזירת הרשת החברתית פייסבוק, לימד את הנוכחים על זירת הפעילות הזו. "לדבריו, על הכותב להתחיל בקטן, לא לחשוש ללמוד מטעויות ולתקן עצמו תוך כדי תנועה. "זירת הפייסבוק היא סוג של מקפצה, והיא זירה המאפשרת התפתחות מדורגת", הסביר גרינצייג על התהליך שעבר בעצמו מכותב ברשת לעיתונאי. "תהליך הכתיבה רצוף מכשולים ועיכובים, ועל הכותב לדעת כי תחילת דרכו לא תהיה קלה אולם עליו להתמיד ולהתמקצע. זירת הפייסבוק היא זירה מושכת ועל הכותב לדעת איך לשמר את דרכו בלי להיסחף".

יהודה עמרני, מנכ"ל התנועה למשילות ודמוקרטיה ושדרן בקול ברמה, טען כי לכתיבה יש השפעה מכרעת בעיצוב סוגיות ציבוריות. לדבריו, יש יכולת בחשיבה אסטרטגית ובכתיבה, להביא לקידום נושאים ממשיים במדינת ישראל. עמרני ניסח עקרונות לכתיבת מאמרי דעה. והסביר כיצד יש לזקק את המסר של המאמר, לסקרן את הקורא, לא לשמור את המסר לסוף, ולכתוב בצורה חיובית ובוטחת.

לדברי מוטי קרפל, תורת הרב קוק היא התשתית התרבותית ליצירת שכבת ההנהגה הבאה של מדינת ישראל. "תורת הרב הקוק היא הפיענוח האמיתי והעמוק ביותר של תהליכי שיבת ציון. השמאל הם אנשי העבר, והקבוצה של תלמידי הרב קוק הם אנשי המחר. השמאל מזהה את הייחודיות של הקבוצה הזו, וכיוון שלכוח מנגד יש יכולת הגדרה טובה, הם מזהים את העוצמה ובעצם מכתירים אותנו", אמר קרפל.

הרב דני איזק ראש ישיבת 'בית אורות' אמר, כי במלחמת הדעות יש לנהוג ביושר ובהגינות, לנסות לחתור לאמת מתוך התבוננות, לקבל את שניתן לקבל גם מהצד שכנגד ולדחות את אשר צריך לדחות. לדבריו, תפקיד עולם התורה הוא להיות שחקן מרכזי, במאבק על דמותה של מדינת ישראל.
הרב יאיר קרטמן ,ראש מכון 'תורת המדינה' וסגן ראש ישיבת 'בית אורות' חתם את הכנס. לדבריו כל פעולה קטנה יכולה להוליד הצלחה גדולה. "עלינו מוטלת חובת המאמץ. תפילה בתחילה ומסירות ומקצועיות בסוף יולידו, בע"ה, השפעה והצלחה", אמר הרב קרטמן.

bottom of page