top of page
Books

ארכימדס וחומש

ישיבת חומש, בראשות הרב אלישמע כהן, היא אכן נקודה ארכימדית היכולה לקחת את מדינת ישראל לעידן חדש של ציונות

ערוץ 7

י"ח בטבת תשפ"ב

"תנו לי נקודת משען ואניף את העולם!" - אמר פעם ארכימדס. ארכימדס המדען, שעסק במנופים, התכוון לכוחות פיזיקליים, לנקודת מינוף, שממנה יוכל להרים אפילו כוכב לכת. אולם אמירתו של ארכימדס הולידה דימוי שחרג מהמדע הפיזיקלי.

'נקודה ארכימדית' הפכה להיות מושג המבטא את נקודת המשען הטובה ביותר, שיכולה לחולל גם שינויים רוחניים, תרבותיים, וחברתיים.

ישיבת חומש, בראשות הרב אלישמע כהן שליט"א, היא אכן נקודה ארכימדית היכולה לקחת את מדינת ישראל לעידן חדש של ציונות הקוראת בשם ה' בגלוי, לניצחון בקרב על המדינה היהודית.
מדובר ביחידה המובחרת ביותר הנמצאת במצב רציף של לחימה ומסירות נפש, מאז ההתנתקות בקיץ תשס"ה לפני כ16 שנים.

הישיבה נמצאת במלחמה בלתי מתפשרת על זכותנו על ארץ ישראל, ועל ביטול האיוולת שבגירוש מהיישוב חומש. הישיבה היא חבורה של ת"ח שרגליהם מחוברות, תרתי משמע, לארץ, וראשם מגיע השמימה. אנשי אדמה ושמיים, תורה ויישוב הארץ. בקור החורף ובגשמים, בחום הקיץ ובשרבים, בסתיו ובאביב שנים על גבי שנים ברום ההר, אל מול אויב והתנכלויות אחים, החבורה עמלה בתורה ומחזיקה בהר חומש.

המידע, שהגיע למשפחת דימנטמן, אומר כי ממשלת בנט הולכת בדרכו של שרון בגירוש, ומבקשת להרוס את הישיבה בסוף השיבעה.

כל מי שמגיע לנחם את המשפחה שומע מאביו של יהודה, הרב מוטי הי"ו, כי מבחינת המשפחה הנחמה היא בניין חומש והסדרת הישיבה, וכי הרס הישיבה ח"ו יהיה סטירת לחי של הממשלה למשפחה ופרס לטרור. הוא קורא לכל אחד לעשות ככל יכולתו לבניין חומש והישיבה ולהגיע לצעדה לחומש ביום חמישי הקרוב.

האש היוקדת, שבערה בליבו של יהודה הי"ד, אש של אהבת תורה, יישוב הארץ וחברות לכל יראי ה', היא אותה אש התורה הבוערת ליבו של סבו, הגאון הרב משה חיים דימנטמן שליט"א. אותה החיות בלימוד התורה, ההתלהבות וההתמדה של הסבא, שאין לו בעולמו אלא התורה והיא כל חייו, מופיעה בנכד בעוצמה של מסירות נפש לתורה ולארץ ישראל.

הישיבה בחומש, המגדלת תלמידי חכמים ישראליים הממשיכים את עולם התורה לדורותיו מתוך מסירות נפש לגאולת ישראל, מזכירה את הגמרא בברכות הדנה בפער בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. מדוע דורות ראשונים זכו לקרבת ה' ולהיענות לתפילותיהם בפעולות פשוטות, ולעומת זה דורות אחרונים התפללו ועינו נפשם ולא נענו מהשמיים?

הרי מבחינת הידע התורני והעומק האינטלקטואלי דורות אחרונים בגמרא עלו על הדורות הראשונים? תשובת הגמרא היא כי הפער בין הדורות הוא מסירות הנפש, דורות ראשונים מסרו נפשם על קדושת ה', הם חיו בקשר ישיר ואינטימי עם האלוקי. בני ישיבת חומש הם כדורות הראשונים שבגמרא, מוסרים נפשם על קדושת ה' בחייהם יום יום.

חומש יכולה להשיב לנו את נקודת החיבור בין העם לארצו. לחדש לנו את המבט הרואה במדינת ישראל פרוייקט של העם היהודי בשיבתו לארצו.

ביום חמישי הקרוב הצדיקים של ישיבת חומש, עם ישראל, וארץ ישראל צריכים את כולנו. נבוא כולנו לחומש ונחזיק את הנקודה הארכימדית שתיתן לנו את היכולת לנצח בקרב על המדינה היהודית ועל גאולתנו.

עלה נעלה וירשנו אותה!

bottom of page