top of page
Books

בג"ץ הבוגדת:
"בג''ץ משחית את הארץ"

מספר אנשים התאספו מול בית המשפט העליון בשעה שמתקיים הדיון הנוסף בפרשה שזכתה לשם ''בג"ץ הבוגדת''.

ערוץ 7

י"ד באב תש"פ

מול בית המשפט העליון שדן היום (שלישי) ב"בג"ץ הבוגדת" התאספו מספר אנשים על מנת להפגין תחת הסיסמה "בג"ץ משחית את הארץ".

"אנחנו נמצאים היום מול בית המשפט העליון", אמרו. "נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות עומדת לפרסם פסק דין שהבסיס המשפטי שלו, שמכוח הזכות של כל אדם לגופו הוא יכול לקיים יחסי מין עם מי שירצה מתי שהוא ירצה אפילו אם הוא נשוי".

"היום עתידה נשיאת בית המשפט העליון לשדר מסר לילדים שלי ולילדים שלכם, ולומר להם 'ילדי שלי, ילדתי שלי, לאבא יש זכות לבגוד באמא, לאמא יש זכות לבגוד באבא'", הוסיפו.

"כבוד השופט אליקים רובינשטיין", אמרו. "איך אתה מרגיש עם המסר שעומדת נשיאת בית המשפט העליון לשגר לנכדים ולנכדות שלך?"

כפי שפורסם, בצעד נדיר, דיון נוסף (דנג"ץ) בהרכב שופטים מורחב מתקיים היום ב"בג"ץ הבוגדת". "דנג"ץ הבוגדת" נוגע לפסק דין של בית הרבני הגדול משנת 2017, אשר קבע כי דירת מגורים שהגיעה לרשות בעל מירושה תישאר ברשותו בעת הגירושין. הבעל הביא כטענה מסייעת לכך שלא התכוון להעניק זכויות בדירה לאשה לו ידע את דבר בגידתה של אשתו בו במהלך נישואיהם. בדברי אחד מהדיינים, נאמר כי אכן קיומה של בגידה מסייעת (אך לא מכריעה) להוכיח כי אין רצון מצד הבעל להעביר את רכושו לאשתו על אף נישואיהם.

יש לציין כי על פי החוק בישראל, נכס המתקבל בירושה לידי אחד מבני הזוג, אינו נכס בו שותפים בני הזוג באופן אוטומטי עם בואם בברית נישואין. בית הדין הרבני הגדול פסק, כאמור, על פי לשון החוק.

האישה עתרה לבג"ץ על מנת לבטל את פסק הדין, כשעמדתו של הדיין שהתייחס לבגידה כמרכיב בחלוקת הרכוש, עומדת במוקד הפניה. בג"ץ, ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בעיקר מטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים וכיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.

האישה עתרה שוב לבג"ץ על מנת לקבל דיון נוסף ולבטל את פסיקת בג"ץ. אל הבקשה לדיון הנוסף הצטרפו ארגוני נשים, שאף הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בהליך עקב משמעותו הרחבה.


שני ארגונים, ארגון 'תורת המדינה' וגם ארגון 'בוחרים במשפחה', שביקשו להצטרף כידידי בית המשפט ולטעון ב'דנג"ץ הבוגדת' כי יש להשאיר את פסיקת בית הדין הרבני הגדול על כנה, סורבו והם לא יורשו להיות נוכחים בדיון בבית המשפט.

לעומת זאת, ארגוני הנשים 'קולך – פורום נשים דתיות', 'מבוי סתום', 'נעמת תנועת נשים עובדות ומתנדבות', 'שדולת הנשים בישראל' וכן 'מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל', הוזמנו על ידי הנשיאה חיות לדנג"ץ שיתקיים, כאמור, בעוד יומיים.

bottom of page