top of page
Books

בג"ץ ינסה לקבוע שניאוף הוא לגיטימי

"אם בג"ץ יהפוך את החלטתו עצמו ואת החלטת בית הדין הרבני, יהיה זה המשך ישיר להפיכה השיפוטית של בית המשפט", הזהיר ח"כ סמוטריץ'.

ערוץ 7

י בתמוז תש"פ

שר התחבורה לשעבר ח"כ בצלאל סמוטריץ' מודאג לקראת הדיון הנוסף ב'בג"ץ הבוגדת'.


בשיחה עם ערוץ 7 הגיב סמוטריץ' הגיב לקביעת תאריך לדיון בהרכב מורחב בעוד כחודש. "החלטתה של נשיאת העליון השופטת חיות לקבוע דיון נוסף בבג״ץ הבוגדת, מעלה חשש כבד שבג״ץ, בשבתו כמקדם אג׳נדה פוסט מודרנית עוקפת כנסת, ינסה לקבוע כי ניאוף הוא לגיטימי ואף חמור מכך, שתנאי בהסכם ששולל ניאוף נוגד את 'תקנת הציבור'" אמר ח"כ סמוטריץ' לערוץ 7.

''אין ספק כי אם בג"ץ ינסה להפוך את החלטתו עצמו ואת החלטת בית הדין הרבני, יהיה הדבר המשך ישיר להפיכה השיפוטית של בית המשפט", הוסיף.

סמוטריץ' קרא לחבריו בקואליציה לשמור על ערך הנאמנות המשפחתית. "אני קורא לחברי מהמפלגות החרדיות השותפות בקואליציה, לדרוש שתוגש תשובת מדינה שתשקף את עולם הערכים היהודי, ולהודיע שאם חלילה בג"ץ יפגע בערך הנאמנות המשפחתית ובסמכות בתי הדין - יתוקן העניין בחוק".

כאמור, כפי שפורסם היום, לאחר מספר דחיות נקבע המועד לקיום דיון הנוסף בבג"ץ ב"פסק דין הבוגדת", והוא יערך בארבעה באוגוסט בפני הרכב מורחב של תשעה שופטים.

הדיון יתקיים לאחר שבניגוד לעמדת היועמ"ש, החליטה נשיאת ביהמ"ש העליון אסתר חיות לקיים דיון נוסף בנושא בבג"ץ (דנג"ץ), בהרכב מורחב של תשעה שופטים, בראשו תעמוד היא עצמה.

יחד עם הנשיאה ישבו בהרכב המשנה לנשיאה השופט חנן מלצר, השופט עוזי פוגלמן, השופט ניל הנדל, השופט נעם סולברג, השופטת דפנה ברק-ארז, השופט יצחק עמית, השופט דוד מינץ והשופט אלכס שטיין.

הפרשה נוגעת לפסק דין של בית הרבני הגדול משנת 2017, אשר קבע כי דירת מגורים שהגיעה לרשות בעל מירושה תישאר ברשותו בעת הגירושין. הבעל הביא כטענה מסייעת לכך שלא התכוון להעניק זכויות בדירה לאשה לו ידע את דבר בגידתה של אשתו בו במהלך נישואיהם. בדברי אחד מהדיינים, נאמר כי אכן קיומה של בגידה מסייעת (אך לא מכריעה) להוכיח כי אין רצון מצד הבעל להעביר את רכושו לאשתו על אף נישואיהם.

יש לציין כי על פי החוק בישראל, נכס המתקבל בירושה לידי אחד מבני הזוג, אינו נכס בו שותפים בני הזוג באופן אוטומטי עם בואם בברית נישואין. בית הדין הרבני הגדול פסק, כאמור, על פי לשון החוק.


האישה עתרה לבג"ץ על מנת לבטל את פסק הדין, כשעמדתו של הדיין שהתייחס לבגידה כמרכיב בחלוקת הרכוש, עומדת במוקד הפניה. בג"ץ, ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בעיקר מטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים וכיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.

האישה עתרה שוב לבג"ץ על מנת לקבל דיון נוסף ולבטל את פסיקת בג"ץ. אל הבקשה לדיון הנוסף הצטרפו ארגוני נשים, שאף הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בהליך עקב משמעותו הרחבה.

שלושת האחרונים הם השופטים שדנו והכריעו בבג"ץ הבוגדת עליו יתקיים דיון נוסף. השופטים שטיין ומינץ, הנחשבים לשמרנים, פסקו בדעת רוב כי אין לשנות את החלטת בית הדין הרבני הגדול בתיק זה, וזאת בניגוד לעמדת השופט יצחק עמית.

bottom of page