top of page
Books

בג"ץ עלה עם D9 על בתי הדין הרבניים

מחקר חדש של תורת המדינה קובע: בג"ץ רמס את סמכויות בתי הדין בניגוד לחוק

הקול היהודי

ו' באדר תשפ"ב

מחקר חדש של 'תורת המדינה' קובע כי במשך עשרות שנים פעל בג"ץ במודע ובמתכוון לרוקן את בתי הדין הרבניים מסמכויותיהם.

למרות שסמכויות בתי הדין עוגנו בחקיקה ותחומי העיסוק שלהם היו רחבים וכללו את כל מה שכרוך בגירושין כולל חלוקת רכוש, משמורת, חינוך ובוררות בדיני ממון, בג"ץ פעל בצמתים שונים ובדרכים שונות על מנת לקצץ את תחומי הפעילות של בתי הדין עד למינימום.

גם בתחומי חלוקת הרכוש והדברים הכרוכים בגירושין חייב אותם בג"ץ לדון לפי תפיסתו של בג"ץ ולא לפי דין תורה.

הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש 'תורת המדינה', מסביר בסרטון קצר שלמעשה למעט מעשה הגירושין, בתי הדין מנועים לדון היום על פי דין תורה בדיני ממונות במשפחה, ומשמורת הילדים, ונמנע מהם גם לדון במסגרת בוררות ממונית גם כששני הצדדים מסכימים.

לדברי הרב יקיר "בג"ץ רמס במשך שנים את בתי הדין הרבניים במודע ובמתכוון. אולם עדיין ניתן לתקן. יש לתקן בחקיקה את מה שבג"ץ נטל שלא כדין. הצעות חוק בנושא זה מקודמות בימים אלו, גם אם לא נצליח לקדם אותן בממשלה הנוכחית, כשתקום ממשלה לאומית, הן יוכלו להיות חלק מתכנית העבודה של הממשלה".

https://www.youtube.com/watch?v=JvKheWkn4YU

bottom of page