top of page
Books

בצלאל סמוטריץ': "לקדם עולם ערכים - בכלים אפקטיביים"

שר התחבורה השתתף בסדנאות כתיבה ואסטרטגיה ציבורית במטרה להכשיר כותבים בעלי רקע תורני להיות חלק מהשיח התרבותי בישראל.

ערוץ 7

ט שבט תש"פ

יו"ר האיחוד הלאומי ושר התחבורה, ח"כ בצלאל סמוטריץ', נשא דברים בסדנאות כתיבה ואסטרטגיה ציבורית, אותן יזם מכון 'תורת המדינה' בשיתוף מכללת ליפשיץ.

הסדנה, הנקראת 'ללמד בני יהודה קסת' לגברים, ו'בינה יתירה' לנשים, מכשירה כותבים בעלי רקע תורני, להיות חלק מהשיח התרבותי במדינת ישראל וחושפת את המשתתפים לחשיבה אסטרטגית, שמשמעותה, היכולת לחולל שינויים תרבותיים וחברתיים במדינת ישראל.

שר התחבורה ציין בדבריו את החשיבות בשילוב בין עולם ערכים לכלים יישומיים. לדבריו, היכולת לחולל שינוי במציאות, עוברת דרך חשיבה ערכית סדורה, היורדת לביצוע, בצורה של תוכניות עבודה וכלים אפקטיביים.

"בעולם בו אנו חיים יש צורך בכלים מקצועיים, חדשניים ומרשימים, על מנת להעביר ולקדם תוכן ערכי", הוסיף סמוטריץ'.

השר ציין את הסדנה, כמודל להקניית כלים לכתיבה רהוטה ומקצועית, המאפשר לעולם הערכי לקדם את המציאות. לדבריו, על מנת להעשיר את השיח הציבורי, יש לדון בעיקרי הדברים ולא לעסוק בזוטות ובפיקנטריה.

בין המרצים בסדנאות ניתן לציין את עמנואל שילה, עמית הלוי, ישראל זעירא, שלמה בקיש, שלמה פיוטרקובסקי, ד"ר יחיאל שילה, הרבנית שולמית מלמד, עפרה לקס, יהודה עמרני והרב יאיר קרטמן.

לדברי הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש 'תורת המדינה-בית אורות', מיוזמי הסדנה: "'ללמד בני יהודה קסת' ו'בינה יתירה', הן סדנאות ייחודית בנוף הציבור התורני. פיתוח כתיבה, היונקת מעולם הערכים של התורה, משמעותי להעשרת השיח הציבורי ולחיזוק זהותה היהודית של מדינת ישראל. לדברי הרב יקיר, היבט משמעותי נוסף של הסדנה הוא הטמעת שיח אסטרטגי. הסדנא מקדמת צורת מחשבה ומכוונת ליצירת תכניות עבודה הרואות בתורה מקור השראה לקידום מדיניות".

bottom of page