top of page
Books

בתהליך שנמשך כבר 25 שנה, כך מכופף בג"ץ את בתי הדין הרבניים

לקראת הדיון ב'בג"ץ הבוגדת', אומר הרב יקיר לערוץ 7 כי קיימת כאן מטרה של בג"ץ להכפיף את בתי הדין לדון על פי תפיסת המשפחה של בג"ץ.

ערוץ 7

כ"ה סיוון תש"פ

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות קבעה כי לחודש ספטמבר השנה יתקיים דיון נוסף בבג"ץ בהרכב מורחב של תשעה שופטים ב'בג"ץ הבוגדת'.

בשיחה עם ערוץ 7 טען הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש 'תורת המדינה -בית אורות', כי 'דנג"ץ הבוגדת' הוא שיאו של הליך משפטי הנוגע בליבת הגדרת המשפחה בישראל.

לדבריו, "משמעותו הערכית של הבג"ץ הוא נתינת לגיטימציה משפטית לחוסר נאמנות מינית במשפחה".

כפי שפורסם, בשנת 2017 בית הרבני הגדול השאיר דירת מגורים שהגיעה לרשות הבעל מירושה, ברשותו, בעת הגירושין. הבעל הביא כטענה מסייעת את דבר בגידתה של אשתו בו במהלך נישואיהם. בדברי אחד מהדיינים, נאמר כי אכן קיומה של בגידה מסייעת (אך לא מכריעה) להוכיח כי אין רצון מצד הבעל להעביר את רכושו לאשתו על אף קיום נישואיהם.

האשה עתרה לבג"ץ על מנת לבטל את פסק הדין, כשעמדתו של הדיין שהתייחס לבגידה כמרכיב בחלוקת הרכוש, עומדת במוקד הפניה. בג"ץ, ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בעיקר מטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים וכיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.

האשה עתרה שוב לבג"ץ על מנת לקבל דיון נוסף ולבטל את פסיקת בג"ץ. אל הבקשה לדיון הנוסף הצטרפו ארגוני נשים, שאף הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בהליך עקב משמעותו הרחבה. לטענת הרב יקיר, החלטת השופטת חיות לקיים דיון נוסף בבג"ץ תוביל לגמר התהליך של פגיעה במעמד המשפחה בישראל ולנתינת לגיטימציה "לחוסר נאמנות גופנית במשפחה", כלשונו.

הרב יקיר אמר לערוץ 7 כי התהליך הארוך בבית המשפט של נתינת לגיטימציה לחוסר נאמנות בין בני זוג החל כבר לפני 25 שנה בפסק דין של בג"ץ המכונה "בג"ץ ולנטין".

"'בג"ץ ולנטין' הוא אולי הדוגמה הטובה ביותר לאן המערכת המשפטית יכולה להגיע כשהיא מסתירה את כוונותיה האמיתיות", הוא אמר. "ניתן לומר כי ביחס למאבק על דמותה של המשפחה, זוהי אולי הדוגמה הטובה ביותר לקיומו של שיח סמוי, שמסתתר תחת טיעונים משפטיים מפולפלים".

בג"ץ ולנטין

"בני הזוג ולנטין נישאו והתגוררו בדירה שהייתה בבעלות האיש", הסביר הרב יקיר. "לאחר הנישואין, האישה ביקשה מבעלה שירשום את מחצית הדירה על שמה, כדי להקנות לה תחושת ביטחון בקשר. לאחר 7 שנות נישואין העביר הבעל את מחצית הדירה לבעלותה של האישה. שבוע לאחר מכן, הגישה האישה בקשה לגירושין. במהלך ההידיינות המשפטית לחלוקת הרכוש, התברר לבעל, כי שבועות ספורים לפני שהעביר את הדירה לבעלותה, שהתה האישה עם גבר מספר ימים בבית מלון. הבעל טען כי העברת הדירה לבעלותה של אשתו נעשתה בהטעיה שהרי אם היה יודע כי אשתו לא נאמנת לו ומתכננת להיפרד ממנו, לא היה מעביר אליה את דירתו מלפני הנישואין".


הרב יקיר הוסיף, "פסק הדין של בית המשפט העליון בערעור האזרחי היה, כי מחצית הדירה תימסר לאישה וכי אין בהעלמת המידע שלה ובחופשה המשותפת עם החבר, משום הטעייה או חוסר נאמנות. שלושה נימוקים בלטו בפסק הדין: א. אין כאן הטעיה, כשהאישה ביקשה את הדירה היא באמת רצתה לחיות ביחד, ושבוע אחרי זה היא פשוט התחרטה. ב. אין ראיה שהאישה נהגה בחוסר נאמנות זוגית, שהרי בסך הכל היא הייתה עם ידיד בחדר במלון מספר ימים, ללא ידיעת בעלה. ג. אין ראיה, שאם הבעל היה יודע שהיא הייתה עם הידיד בחדר ללא הסכמת הבעל, הוא לא היה נותן לה את הדירה".

"אתם כבר מבינים לבד כמה הנימוקים האלו קולעים אל האמת וכמה הם כנים", אמר הרב יקיר. "ברור לכל בר דעת, שהם למעשה כסות לתפיסת עולם אחרת לחלוטין. פרופ' שחר ליפשיץ, אחד המשפטנים המצוטטים ביותר בפסיקות בג"ץ בענייני משפחה בשנים האחרונות, טוען גם הוא, שמדובר בפסק דין אשר אדם סביר, מתקשה להלום אותו. בניתוח פסק הדין כתב פרופ' ליפשיץ: 'אני משאיר לקוראים לבד את המחשבה, האם בעל סביר היה מעביר לאשה חצי דירה בבעלותו, לו ידע ששהתה עם ידיד שבוע קודם בבית מלון, תוך הונאתו בדבר'?".

הרב יקיר אמר כי מה שהיה פעם רק בגבולות "שיח סמוי" בבית המשפט, הלך והתקדם עד שבית המשפט "כותב שחור על גבי לבן כי נאמנות גופנית אינה חלק ממערכת הנישואין".

"ההשלכה של השיח הסמוי של השופטים היא קריטית לדמותה של המשפחה היהודית", אמר. "בעשרות השנים האחרונות, השיח הסמוי הפך לגלוי, בג"ץ פיתח תפיסה, בה נאמנות מינית, אינה חלק ממערכת הנישואין. יתירה מכך נאמנות ומחויבות מינית, הועמדו ע"י בג"ץ, כמנוגדות לחוק יסוד 'כבוד האדם וחרותו', כשהאחרון גובר עליהן ומגדיר את המשפחה כקובץ יחידים שאינם נאמנים זה לזה וודאי לא מחויבים זה לזה. בג"ץ וולנטין, הוא דוגמה מצוינת לעיוות המוסרי והמשפטי, הטמון בתפיסה הזו. הוא מעוות בקיומו של 'שיח סמוי' והוא מעוות בתוצאה האנטי מוסרית שלו".

"הציבור הרחב חייב להבין שמתחת לפני השטח המשפטיים, מתחת לטיעונים הפורמליים, רוחש לו עולם שלם של תפיסות ואג'נדות", הוסיף. "שנית, הציבור חייב להיחשף ולהבין את העיוותים הקיימים ב'עקרונות היסוד של השיטה' של בית המשפט העליון. ברור לי שרוב העם היהודי לא יסכים לכך שבית המשפט העליון ינפץ את האיסור 'לא תנאף', הציבור פשוט צריך לדעת שזה מה שקורה".

כאמור, בתקופה הקרובה אמור להתקיים דיון נוסף ב'בג"ץ הבוגדת'. לדבריו, "העיוותים שבפס"ד וולנטין הם חלק מהתהליך שהוביל לדיון ב'בג"ץ הבוגדת', וזרעי הפורענות הסמויים שנזרעו בו, עלולים להבשיל בגלוי בפס"ד הבוגדת. מטרת הדיון, כפי שמסתמן מדברי העותרים, ומבקשתה של 'שדולת הנשים', שהצטרפה כידידי בית המשפט, היא לכופף את בתי הדין הרבניים לדון על פי תפיסת העולם של בג"ץ, כך שיחויבו גם הם להתעלם מהאיסור 'לא תנאף'".

"אם הציבור הרחב יתעורר, ויבוא בתביעה לחברי הכנסת לתקן את המצב, ניתן יהיה להתמודד עם ההשלכות של פסק הדין המסתמן", כך הרב יקיר.

bottom of page