top of page
Books

דנג''ץ הבוגדת: אסתר חיות בדמות המכשפה

ארגון 'תורת המדינה' פרסם היום סרטון חדש בשם 'האגדה על הנסיכה הבוגדת', ובו נטען כי בג"ץ מקדם עוול משפטי ורכושי, שתכליתו פירוק משתלם ומהיר של המשפחה.

פורסם לראשונה בערוץ רוטר

טו בכסלו תשפא

הסרטון מתפרסם במסגרת המאבק בעניין ההליך המשפטי שקיבל את השם 'דנג"ץ הבוגדת'. הסרטון משתמש במטאפורה מעולם האגדות על מנת להמחיש את העוול שיוצר בג"ץ לדברי יוצרי הסרטון.

https://youtu.be/1w4ASOLCFwA

לדברי הרב יאיר קרטמן, ראש מכון תורת המדינה: "במשך שנים, בג"ץ לוקח רכוש בניגוד לחוק ובניגוד להיגיון ולמוסר. בג"ץ עושה זאת כדי לייצר גירושין קלים ומשתלמים. בג"ץ המציא פיקציה משפטית המנוגדת לחוק בשם ה'שיתוף הספציפי', על מנת לקחת מכם רכוש שירשתם".

"בג"ץ מפעיל את ההמצאה הזו אפילו במקרה שבגדו בכם ובכך פירקו את המשפחה", הוסיף. "חייבים לעצור את הרס המשפחה היהודית על ידי בג"ץ, המשפחה היהודית חזקה והיא תנצח גם את בג"ץ".

כפי שפורסם, פרשת "דנג"ץ הבוגדת" נוגעת לפסק דין של בית הרבני הגדול משנת 2017, אשר קבע כי דירת מגורים שהגיעה לרשות בעל מירושה תישאר ברשותו בעת הגירושין. הבעל הביא כטענה מסייעת לכך שלא התכוון להעניק זכויות בדירה לאשה לו ידע את דבר בגידתה של אשתו בו במהלך נישואיהם. בדברי אחד מהדיינים, נאמר כי אכן קיומה של בגידה מסייעת (אך לא מכריעה) להוכיח כי אין רצון מצד הבעל להעביר את רכושו לאשתו על אף נישואיהם.

יש לציין כי על פי החוק בישראל, נכס המתקבל בירושה לידי אחד מבני הזוג, אינו נכס בו שותפים בני הזוג באופן אוטומטי עם בואם בברית נישואין. בית הדין הרבני הגדול פסק, כאמור, על פי לשון החוק.

האישה עתרה לבג"ץ על מנת לבטל את פסק הדין, כשעמדתו של הדיין שהתייחס לבגידה כמרכיב בחלוקת הרכוש, עומדת במוקד הפניה. בג"ץ, ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בעיקר מטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים וכיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.

האישה עתרה שוב לבג"ץ על מנת לקבל דיון נוסף ולבטל את פסיקת בג"ץ. אל הבקשה לדיון הנוסף הצטרפו ארגוני נשים כידידי בית המשפט בהליך עקב משמעותו הרחבה.

ארגון 'תורת המדינה' ביקש להצטרף להליך המשפטי כידידי בית המשפט, וטען כי על בית המשפט העליון לפעול בהתאם לחוק ולקונצנזוס הישראלי הן ביחס למרכיב הנאמנות במשפחה, הן ביחס לחלוקת ממון והן ביחס לסמכות בתי הדין הרבניים. נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, דחתה את הבקשה ללא נימוק.

bottom of page