top of page
Books

האם הגענו למצב של 'רוב יושביה עליה'?

ערב עיון בנושא השמיטה התקיים בבית הרב קוק בהשתתפות הרב אריה שטרן, הרב דב ליאור והרב יעקב יקיר, "להעצים חשיבה הלכתית אסטרטגית".

ערוץ 7

י' בסיון תשע"ה

ערב עיון בנושא "שביעית בעידן של גאולה", התקיים (רביעי) בבית הרב קוק בירושלים.


הערב שאורגן על ידי מכון הלכה ברורה וישיבת בית אורות, עסק בחשיבה תורנית אסטרטגית ובחן את ההיבטים השונים של שנת השמיטה לאור האתגרים העתידיים.

רבה הראשי של ירושלים, הרב אריה שטרן, דיבר על מעמדם של שטחי ארץ ישראל ששוחררו על ידי חיילי צה"ל. הוא הסביר כי המקומות בגבול עולי מצרים מקבלים מעמד של עולי בבל. לעמדה זו הנותנת תוקף הלכתי לריבונותה של מדינת ישראל השלכות הלכתיות חשובות.

הרב דב ליאור העביר שיעור בנושא מניין שנות השמיטה ודן האם נמשיך לספור כקבלת הגאונים בזמן החורבן או שיש להתחיל לספור באופן שונה את שנות השמיטה והיובל. ראש ישיבת בית אורות, הרב דני איזק, דיבר על המשמעות הרוחנית של אחת מהלכות שמיטה ויובל, 'רוב יושביה עליה'.

הרב יעקב יקיר, ר"מ בתכנית תורת המדינה של ישיבת בית אורות, ניתח נתונים דמוגרפיים ביחס לשאלת 'רוב יושביה עליה' וטען כי בהיבטים מסויימים ניתן לומר שכבר כיום רוב היהודים יושבים בארץ ישראל.

"המשמעות של הערב היא בהעצמת חשיבה הלכתית אסטרטגית העוסקת לא רק בשאלות העכשוויות, אלא דנה ביעדים רוחניים והלכתיים עתידיים ובהכנת התשתית הרוחנית וההלכתית אליהם", אמר.

bottom of page