top of page
Books

הרב דב ליאור: בג"ץ פוגע בסמכויות בתי הדין הרבניים

הרב ליאור קרא את המחקר של מכון 'תורת המדינה' וקרא לנבחרי הציבור לפעול להשבת סמכויות בתי הדין הרבניים.

ערוץ 7

ח' באדר תשפ"ב

הרב דב ליאור קרא את המחקר החדש של מכון 'תורת המדינה' שקובע כי בתי המשפט פעלו במשך שנים בצורה שיטתית ומודעת לצמצם את סמכותם של בתי הדין הרבניים, וקרא לנבחרי הציבור לתקן את העניין בחקיקה ולהשיב לבתי הדין את סמכותם.

לדבריו, האיסור של בג"ץ על בתי הדין לדון בדיני ממונות מכוח חוק הבוררות, הוא רדיפת התורה ודומה לאיסור לקיים מצווה.

מעבר לכך, הרב ליאור קרא לציבור לרתום את עצמו ולקדם את משפט התורה על ידי פנייה לרשתות בתי הדין לדיני ממונות הפרושות על פני כל הארץ. "אצלנו משפט הוא משפט אמת. לא דנים אם הוא עבר על החוק או לא. דנים אם הוא צודק. זה הנקודה במשפט שלנו", אמר הרב ליאור.

הוא ציין בדבריו כי עשרות שנים יכלו בתי הדין לדון על פי התורה ובג"ץ במודע החליט לרוקן אותם מסמכויותיהם.

הרב אריאל בראלי, רבה של בית אל ומראשי הדיינים במערך הארצי של בתי הדין לממונות אמר כי "חשיפת המחקר, בזמן, בו האמון במערכת המשפט הוא בשפל חסר תקדים, מייצרת אופטימיות ביחס ליכולת לרתום את הציבור, לפנות לחלופה משפטית תורנית. במקום לשבת בבית, הציבור פשוט צריך להחליט לחזק את מערכת בתי הדין לדיני ממונות. בכל מקרה של דיון משפטי, לגשת אל בתי הדין לדיני ממונות שנגישים כמעט בכל אזור בארץ. מעבר לתשובה יהודית לבג"ץ, ומעבר לכך שבתי הדין דנים דין אמת ויושר על פי התורה, הם גם יעילים יותר זריזים יותר ועלות הדיון בהם זולה".

הרב יאיר קרטמן ראש מכון תורת המדינה הוסיף, "ניתן להפוך את המאבק של בג"ץ בבתי הדין לזרז לחיזוק משפט התורה. אם הציבור יבין שבג"ץ פעל בניגוד לחוק ושמדינת ישראל היא פרויקט של העם היהודי ניתן יהיה לתקן את המצב ולהשיב את הסמכות לבתי הדין".

כפי שפורסם, מחקר חדש של מכון 'תורת המדינה' מציג כיצד במשך עשרות שנים פעל בג"ץ במודע ובמתכוון לרוקן את בתי הדין הרבניים מסמכויותיהם.

במחקר מובא כי למרות שסמכויות בתי הדין עוגנו בחקיקה ותחומי העיסוק שלהם היו רחבים וכללו את כל מה שכרוך בגירושין כולל חלוקת רכוש, משמורת, חינוך ובוררות בדיני ממון - בג"ץ פעל בצמתים שונים ובדרכים שונות על מנת לקצץ את תחומי הפעילות של בתי הדין עד למינימום. גם בתחומי חלוקת הרכוש והדברים הכרוכים בגירושין חייב אותם בג"ץ לדון לפי תפיסתו של בג"ץ ולא לפי דין תורה.

https://www.youtube.com/watch?v=PPqxhJ11i_c

https://a7.org/?file=20220206153257.pdf

bottom of page