top of page
Books

הרב דוד לאו: "לפעמים בג"ץ שוכח לכבד את משפט התורה"

הרב הראשי אמר כי בג"ץ פועל לצמצום הסמכות רק מול בתי דין רבניים ולא מול בתי דין של דתות אחרות.

ערוץ 7

כ"ג באדר תשפ"ב

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו אמר בכנס שערך ארגון 'לכתחילה' לפני כשבועיים כי בג"ץ מצמצם בסמכויות בתי הדין הרבניים.

את הדברים אמר לאחר שקרא את המחקר החדש של מכון 'תורת המדינה' שקובע כי בתי המשפט פעלו במשך שנים בצורה שיטתית ומודעת לצמצם את סמכותם של בתי הדין הרבניים.

הרב לאו אמר כי אכן בית המשפט העליון פעל ב'סוד הצמצום' כאשר הוא עסק בסמכותם של בתי הדין הרבניים. לדבריו, בדיקה מחקרית נוספת תעלה, כנראה, שהצמצום מופעל רק ביחס לבתי הדין של היהודים הדנים עפ"י התורה ולא ביחס למערכות המשפט של דתות אחרות, כלפיהן נוהג בית המשפט העליון בריסון בהתערבות שלו.

לדברי הרב לאו, "חשוב מאוד להדגיש את הדבר הזה, ופשוט לראות כיצד כאשר המדובר הוא במשפט התורה אנחנו פוגשים דבר אחד, ומשום מה ההערצה ביחס למשפטי עמים אחרים, וההבנה שכאשר מדובר בדבר שהוא, נקרא לזה 'חוק דתי', אז שמה מכבדים, אבל לפעמים שוכחים לכבד גם את משפט התורה".

הרב לאו התייחס בדבריו לקביעת בג"ץ כי בתי הדין הרבניים אינם רשאים לדון בדיני ממונות מחוק חוק הבוררות וקבע כי היא אינה נכונה ואינה אמת: "אני התקשיתי גם לראות את ההדגשה, שכביכול, מדוע בתי הדין הרבניים אינם יכולים לעסוק בדיני ממונות, כי יש פה שימוש במשאבי המדינה לדברים שלא מיועדים. אני לא יודע נדמה לי שגם אלה שמתכוננים לבוא אלה שבאים לבית הדין הרבני ומבקשים לדון עפ"י חוק הבוררות כפי שהיה, גם הם אזרחי המדינה גם הם משלמים את מיסייה וגם להם מגיעות זכויות. לבוא ולהגיד שמותר להשתמש רק לדברים מסוימים זה פשוט לא נכון זה לא אמת".

לדברי הרב יאיר קרטמן, ראש מכון תורת המדינה, שנכח בכנס: "המחקר החדש מבטא את הצורך להשיב לבתי הדין הרבניים את המרחב השיפוטי, שניטל מהם על ידי בג"ץ, שלא כחוק ובניגוד לנוהג. הפעילות של בתי הדין לדיני ממונות היא אחד מאפיקי הפעולה האפקטיביים ביותר, להשבת משפט התורה אל מקומו הראוי בהנהגת העם היהודי".

bottom of page