top of page
Books

הרב יאיר קרטמן: "אמנת איסטנבול - מלחמה בפטריארכיה ולא באלימות"

הרב יאיר קרטמן: "האמנה מבוססת על תפיסות קצה, ומושתתת על עקרון 'מלחמת המינים'".

ערוץ 7

כ"ה בניסן תשפ"ב

הרב יאיר קרטמן ממכון תורת המדינה קורא לממשלה להתנגד להצטרפות מדינת ישראל לאמנת איסטנבול, זאת לאחר הודעתו של שר המשפטים גדעון סער (תקווה חדשה) על הנחת 'אמנת איסטנבול' על שולחן הכנסת.

כזכור, בתחילת השבוע פנה סער לכנסת בבקשה להניח על שולחנה את אמנת איסטנבול כחלק מהליך אישרורה על ידי ישראל. בסוף אוקטובר 2021 התניע סער מהלך להצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול - מהלך שהבשיל לאישור מועצת אירופה באחרונה. בעקבות פניית השר סער לשר החוץ יאיר לפיד - הזמינה מועצת אירופה את ישראל להצטרף לאמנה זו.

'אמנת איסטנבול' היא אמנה בין לאומית המתייחסת לתחום האלימות כלפי נשים. בחודש אוגוסט 2014 נכנסה האמנה לתוקף.

"האמנה מבוססת על תפיסות קצה, ומושתתת על עקרון 'מלחמת המינים'", אמר הרב קרטמן בשיחה עם ערוץ 7. "הנחת היסוד היא שהאלימות נגד נשים, אינה סעיף מהאלימות העולמית, וככזו אינה נבחנת על בסיס פרמטרים אמפיריים. ה'תרבות הפטריארכלית' העולמית, עומדת במרכז הכובד של האמנה, והדגש הוא מלחמה בפטריארכיה, ולא באלימות בביטוייה השונים".

לדבריו, וכפי שנאמר בנייר העמדה של ארגון 'תורת המדינה' על אמנת איסטנבול, אפילו מי שמקדם את האמנה כמו פרופ' רות קדרי ממרכז רקמן, מודה שאין זיקה ישירה בין העקרונות המופיעים באמנה לבין ירידת האלימות במשפחה.

הרב קרטמן ציטט את פרופ' קדרי מפרוטוקול ישיבת הוועדה 'לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי' שנערכה בתאריך 14.3.2017: "ומה שאולי אפילו יותר מייאש זה, שאין בהכרח מתאם בין מדדים של מעמד נשים ושוויון מגדרי, לשאלה של שיעור האלימות נגד נשים ונשים כקורבנות. דוגמה קטנה, פינלנד שהיא אולי אחת המדינות השוויוניות ביותר באירופה היא גם אחת המובילות בשיעורי ה-femicide, הרצח של נשים בהיותן נשים. שזה מדהים לחשוב על זה ולהבין את זה וזה אפילו מייאש".

bottom of page