top of page
Books

הרב יאיר קרטמן: בג"ץ נגד מדינה יהודית

יו"ר מכון תורת המדינה אומר כי הרכבו העתידי של שופטי בג"ץ מעמיד את זהותה היהודית של המדינה בסכנה.

ערוץ 7

י"ב בכסליו תשפ"ב

הרב יאיר קרטמן, יו"ר מכון תורת המדינה, התייחס במסגרת סרטון נוסף של סדרת הסרטונים "מעבר לפינה" של ארגון חותם, להשלכותיו של ההרכב העתידי המשוער של שופטי בג"ץ.

קרטמן הסביר "בית המשפט העליון לא מסתפק בהפיכתה של מדינת ישראל למדינה יהודית ודמוקרטית, הוא הופך את הקערה על פיה".

"אם נסתכל במגילת העצמאות, מדינת ישראל היא מדינה יהודית שיש לה אפיוניי משטר דמוקרטי. מדינת ישראל היא מימושו של החלום היהודי. היא סיפורו של העם היהודי. בתפילות, ברצונות, בנבואות, הכל התממש בסוף להקמתה של מדינת היהודים", תיאר הרב קרטמן, "וככה כותבת מגילת העצמאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית. אך ב-92 מחוקק חוק כבוד האדם וחרותו, ושם פתאום מופיע מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", מציין הרב קרטמן.


לדבריו, זו היתה רק ההתחלה. "אבל בית המשפט העליון לא מסתפק בהפיכתה של מדינת ישראל למדינה יהודית ודמוקרטית, הוא הופך את הקערה על פיה. ממדינה יהודית עברנו למדינה יהודית ודמוקרטית. ובית המשפט העליון לוקח אותה להיות מדינה דמוקרטית. שיש בה גם מרכיבים יהודיים. מהו המרכיב הדמוקרטי בבית המשפט העליון?, לא שלטון הרוב היהודי, לא עמדותיו של הרוב היהודי, אלא מערכת הערכים של מיעוט נאור שהוא זה שמגדיר את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית".

הרב קרטמן סיים את דבריו וטען כי המצב בר שינוי. "הסיפור של מדינת ישראל הוא סיפורו של העם היהודי ואם הסיפור של מדינת ישראל יהפוך להיות לא סיפורו של העם היהודי אלא סיפורה של קבוצה קטנה ונאורה, מדינת ישראל עומדת בפני סכנה. יש לנו כוח לעצור את זה. יש לנו יכולת להחזיר את השליטה לעם היהודי, ויש לנו את היכולת להחזיר את השליטה למערכת הערכים של מדינת ישראל היא מדינה יהודית".

מחר (רביעי) ייערך הכנס המשפטי של ארגון חותם. הכנס 'שלטון ללא בחירות' יעסוק בהרכבו הנוכחי והעתידי של שופטי בג"ץ, וכיצד הדבר משפיע על זהותה היהודית של מדינת ישראל. בין הנואמים בכנס: חה"כ שמחה רוטמן מסיעת הציונות הדתית, עו"ד והפובלציסט יורם שפטל, פרופ' יובל אלבשן, יו"ר פורום קפה שפירא גלי בת חורין ועוד.

bottom of page