top of page
Books

הרב יעקב יקיר: "בגלל אהרון ברק בתי הדין מנועים לדון על פי דין תורה"

מחקר חדש של תורת המדינה מראה כיצד בג"ץ רמס את סמכויות בתי הדין הרבניים.

ערוץ 7

ה' באדר תשפ"ב

מחקר חדש של מכון 'תורת המדינה' מציג כיצד במשך עשרות שנים פעל בג"ץ במודע ובמתכוון לרוקן את בתי הדין הרבניים מסמכויותיהם.

במחקר מובא כי למרות שסמכויות בתי הדין עוגנו בחקיקה ותחומי העיסוק שלהם היו רחבים וכללו את כל מה שכרוך בגירושין כולל חלוקת רכוש, משמורת, חינוך ובוררות בדיני ממון - בג"ץ פעל בצמתים שונים ובדרכים שונות על מנת לקצץ את תחומי הפעילות של בתי הדין עד למינימום.

גם בתחומי חלוקת הרכוש והדברים הכרוכים בגירושין חייב אותם בג"ץ לדון לפי תפיסתו של בג"ץ ולא לפי דין תורה.

הרב יעקב יקיר, ראש בית המדרש 'תורת המדינה', מסביר בסרטון קצר שלמעשה למעט מעשה הגירושין, בתי הדין מנועים לדון היום על פי דין תורה בדיני ממונות במשפחה, ומשמורת הילדים, ונמנע מהם גם \לדון במסגרת בוררות ממונית גם כששני הצדדים מסכימים.

כלומר, גם כאשר בני הזוג בהליך הגירושין כורכים את סוגיית הממון ומשמורת הילדים לדיון בבית הדין - בית הדין הרבני לא ידון בסכסוך על פי דין תורה אלא על פי פסיקת בג"ץ.

לדברי הרב יקיר, "בג"ץ רמס במשך שנים את בתי הדין הרבניים במודע ובמתכוון. אולם עדיין ניתן לתקן. יש לתקן בחקיקה את מה שבג"ץ נטל שלא כדין. הצעות חוק בנושא זה מקודמות בימים אלו, גם אם לא נצליח לקדם אותן בממשלה הנוכחית, כשתקום ממשלה לאומית, הן יוכלו להיות חלק מתכנית העבודה של הממשלה".

https://www.youtube.com/watch?v=JvKheWkn4YU

bottom of page