top of page
Books

הרב ליאור קורא לפנות לדיני תורה. "נפגע האמון במערכת המשפט"

בראיון לקול היהודי מתייחס הרב דב ליאור לביקורת וחוסר האמון כלפי מערכת המשפט וקורא לציבור הרחב להצביע למפלגה שתטפל במשפט ולפנות לדיני תורה בעת הצורך

קול היהודי

כ' כסלו תש"פ

בכנס 'משפט התורה במדינת ישראל' שנערך השבוע בירושלים, תפסנו לראיון קצר את הרב דב ליאור שוחח עמנו על מערכת המשפט היום ועל דיני התורה.

"מערכת המשפט, לפי מה שאני רואה ושומע, היא איבדה ומאבדת את האמון של הציבור" אומר הרב ליאור, מגדולי רבני הציונות הדתית. "בייחוד מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים. השיסוי והרדיפה אחרי ראש הממשלה. יום ולילה. זה נמצא בכל החדשות. איך יתכן בצורה כזו, במדינה שיש חוק?".

הרב ליאור מותח ביקורת על כך שחורצים את דינו של אדם עוד לפני שהורשע. " הדבר הזה מקובל אצל אנשים מכל החוגים. כל עוד לא הוכח שהאדם עבר עבירה, אצלנו בתלמוד זה נקרא חזקת הכשרות, אצלם זה נקרא חזקת החפות. איך אפשר להפוך אדם לעבריין בשעה שזה לא הוכח עדיין?! זה חמור וכל עוד ימשיכו בזה הם יגרמו לאובדן אמון במה שעוד נשאר. לכן האנשים שממונים על המשפט צריכים לחשוב איך הם נראים גם בציבור".

לדברי הרב ליאור, מערכת משפט תורנית יכולה לענות על הבעיה שנוצרה כיום והובילה לדבריו לחוסר אמון הציבור. "אם אנשים יהיו חדורים שכשאדם בא למשפט הצדק יצא לאור, אז זה אחרת. לדוגמא קטנה. אם האשימו מישהו שהוא הרג מישהו. היום, עוד לפני שיודעים מה עשה כבר מאיימים עליו בעונש. אצלנו, הדבר הראשון שהיה אומר ראש הסנהדרין לנאשם, 'אם לא הרגת אל תפחד'. לכתחילה להחדיר לו שידע שהוא יהיה זכאי למשפט צודק".

"אמרו לי שמי ששופטים אותו כבר מאיימים עליו כמה שנים הוא ישב בכלא וכו'. צריך קודם לתת לו הרגשה שהוא מגיע למקום שהאמת תתברר. כל עוד הענינים האלה לא מסתדרים, אין תימה שיש אובדן האמון של הציבור מהמערכת הזו".

| להצביע למפלגות שיטפלו במשפט – על הציבור ללכת להתדיין בדיני תורה

"עדיין נשאר בדמוקרטיה שאי אפשר להכריח אדם למי הוא יצביע. אז מי שחושב שהמפלגה הזו או הנציגים האלו יפעלו לתיקון הדבר הזה, אז שייתן להם את האמון. כל זמן שיהיו יותר נציגים שמייצגים את האמת הזו זה ישתנה".

כאמור, את הדברים אמר הרב ליאור בראיון לקול היהודי בכנס 'משפט התורה במדינת ישראל' אותו יזמו אנשי בית המדרש לתורה ומדינה בית אורות, ולקחו בו חלק נציגים מארגונים רבים. בין היתר, השתתפו בכנס פורום אחריות יהודית, תנועת דרך חיים, מעלה המרכז לציונות דתית, קדושת ציון ועוד.

"הכנס הזה, שעיקרו להחדיר ערכי התורה בציבור הרחב ולעודד יהודים שומרי תורה ומצוות וכל מי שאכפת לו מהאמת, שאם יש לו בעיה ממונית, שיפנה לבית דין לדיני ממונות באזור מגוריו, בתקווה שיוציאו את האמת לאור והוא לא יצא מקופח".

bottom of page