top of page
Books

התגובה לבג"ץ: חיזוק בתי הדין לממונות

הרב דב ליאור קורא לתקן בחקיקה את הכרסום במעמד בתי הדין הרבניים שבוצע על ידי בג"ץ

הקול היהודי

י"ב באדר תשפ"ב

כפי שדיווחנו, מחקר חדש של 'תורת המדינה' קובע, כי בתי המשפט פעלו במשך שנים בצורה שיטתית ומודעת, לצמצם את סמכותם של בתי הדין הרבניים וכל זאת בניגוד לחוק. הגאון הרב דוב ליאור מבחירי הדיינים בארץ, שהסמיך עשרות דיינים, שקיבל לידיו את המחקר, קורא לנבחרי הציבור לתקן את העניין בחקיקה ולהשיב לבתי הדין את סמכותם.

לדבריו, האיסור של בג"ץ על בתי הדין לדון בדיני ממונות מכוח חוק הבוררות, הוא רדיפת התורה ודומה לאיסור לקיים מצווה. מעבר לכך, קורא הרב ליאור לציבור הרחב לרתום את עצמו ולקדם את משפט התורה על ידי פנייה לרשתות בתי הדין לדיני ממונות הפרושות על פני כל הארץ. הרב ליאור מציין בדבריו כי עשרות שנים יכלו בתי הדין לדון על פי התורה ובג"ץ במודע החליט לרוקן אותם מסמכויותיהם.

הרב אריאל בראלי, רבה של בית אל ומראשי הדיינים במערך הארצי של בתי הדין לממונות "לכתחילה" אומר כי "חשיפת המחקר, בזמן בו האמון במערכת המשפט הוא בשפל חסר תקדים, מייצרת אופטימיות ביחס ליכולת לרתום את הציבור, לפנות לחלופה משפטית תורנית. במקום לשבת בבית, הציבור פשוט צריך להחליט לחזק את מערכת בתי הדין לדיני ממונות. בכל מקרה של דיון משפטי, לגשת אל בתי הדין לדיני ממונות שנגישים כמעט בכל אזור בארץ". לדבריו, "מעבר לתשובה יהודית לבג"ץ, ומעבר לכך שבתי הדין דנים דין אמת ויושר על פי התורה, הם גם יעילים יותר, זריזים יותר ועלות הדיון בהם זולה".

הרב יאיר קרטמן ראש מכון "תורת המדינה" אומר כי "ניתן להפוך את המאבק של בג"ץ בבתי הדין לזרז לחיזוק משפט התורה. אם הציבור יבין שבג"ץ פעל בניגוד לחוק ושמדינת ישראל היא פרויקט של העם היהודי ניתן יהיה לתקן את המצב ולהשיב את הסמכות לבתי הדין.

צפו בדברי הרב ליאור:
https://www.youtube.com/watch?v=xBAekYAYSfE

bottom of page