top of page
Books

ה'ציץ אליעזר' נלחם על דמותה הרוחנית של מדינת ישראל

ערב עיון במשנתו של הרב אליעזר יהודה ולדנברג זצ''ל התקיים בבית המדרש 'תורת המדינה-בית אורות', במלאת 12 שנים לפטירתו.

ערוץ 7

א' בכסלו תש"פ

ערב עיון במשנתו של הרב אליעזר יהודה ולדנברג זצ''ל, בעל שו"ת 'ציץ אליעזר', התקיים בבית המדרש 'תורת המדינה-בית אורות', במלאת 12 שנים לפטירתו.

הרב ולדנברג היה אחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון, עסק רבות בקשר שבין התורה והמדינה וחיבר את הספר 'הלכות מדינה'. ערב העיון נערך בשיתוף 'מעלה'- המרכז לציונות דתית, ומכון 'משפטי ארץ'.

בכנס נשאו דברים הרב דוב ליאור, הרב אלחנן בן נון - רב היישוב שילה ויו"ר ישיבת בית אורות, הרב עידו רכניץ - מנהל המחקר במכון 'משפטי ארץ' והרב יעקב יקיר - ראש בית המדרש 'תורת המדינה -בית אורות'. את הכנס הנחה הרב יאיר קרטמן, ראש מכון 'תורת המדינה'.

הרב ליאור ציין בדבריו כי לאחר שנים רבות שבהן עם ישראל לא היה ריבון בארצו, יש לחזור ולעסוק בהלכות של ניהול ריבונות יהודית. לדבריו, 'הלכות מדינה' הוא ספר ייסודי מאוד בבניית תשתית הלכתית לניהול מדינה על פי התורה.

הרב ליאור סיפר כי הספר 'הלכות מדינה' לא יצא לשוק שנים רבות בגלל התנגדות אידאולוגית של צאצאי הרב. הרב ליאור התייחס בדבריו גם לצורך לחזק את זהותה היהודית של מדינת ישראל על ידי חקיקה. "העמדת חוקי מדינת ישראל על בסיס התורה, מעבר ליכולת שלהם להפריש או להגביל בפועל עשיית איסורים, היא הביטוי להיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית".

לדבריו, חקיקה מכל סוג שהוא, יוצרת הגבלות על אזרחי המדינה. גם חקיקה בתחומים אזרחיים לא בונה על הרצון הטוב של האזרחים אלא מסדירה את היחסים המעשיים ומחנכת בעצם קיומה לעיצוב הנורמה.

הרב אלחנן בן נון סיפר כי בזמן השלטון הבריטי הסתיר 'הציץ אליעזר' בביתו לוחמי אצ"ל לאחר פעילויות מבצעיות. הרב בן נון עסק, לאור משנתו של 'הציץ אליעזר', במלכות דוד, כמודל שאיחד בתוכו הנהגה תורנית ומדינית. לדברי הרב בן נון, גם במודל המלוכה של דוד המלך, קבלתו על ידי העם, הייתה מרכיב מרכזי בתהליך המלכת המלך.

לדבריו, הסמכות של מלכות, אשר מקורות הכתרתה הם נבואה סנהדרין והעם, גדולה יותר מאשר מודל שלטוני שנבחר רק על ידי העם. לדברי הרב בן נון, האפיון של מלכות, בשונה ממה שמקובל בדמוקרטיות, הוא מערכת שמעליה אין בקרה אנושית אלא אלוקית בלבד.


הרב יעקב יקיר עסק בהיבטים המהפכניים של הספר 'הלכות מדינה'. "הרב ולדנברג חשב כי הלכה למעשה ניתן להקים מדינה המנוהלת על ידי התורה, וחתר לאחד את העם סביב רעיון זה. לדידו של הרב ולדנברג, הניסיון להפריד את המדינה מערכי התורה הוא סכנה קיומית לחוסנם ועתידם של העם והמדינה.

"הרב ולדנברג ניסה להבקיע את חומות הפחד והחשש של המתנגדים למדינה על פי תורה. לאחר שבפועל מדינת ישראל לא התייסדה על התורה, עסק 'הציץ אליעזר' בניסיון לייצר מודל אשר יאפשר חיים משותפים גם במציאות של התייחסויות ציבוריות שונות למצוות התורה", אמר יקיר.

הרב יקיר דיבר גם על הנחות-היסוד למודל ההלכתי של בעל 'הלכות מדינה', ועימת אותן אל מול עקרונות הייסוד של אמנת גבינון מדן. לדברי הרב יקיר "המאפיין של שיטת 'הציץ אליעזר' הוא עמידה על כל אות ותג בחוק הכתוב, עפ"י התורה, ללא הסכמה רשמית על שום דבר הנוגד את התורה, גם אם כתוצאה מכך נשלם מחירים רוחניים, ומצד שני היתר לשותפות והסכמים במיזמים ובפעולות הכוללים גם דברים שאינם עולים בקנה אחד עם התורה, כאשר ברור שלמרות השותפות אנו מתנגדים לפגיעה בתורה, במובחן ממודל מדן-גביזון המעדיף את התוצאות במציאות על פני החקיקה".

הרב עדו רכניץ השווה בין הספר 'הלכות מדינה' לשו"ת 'ציץ אליעזר'. לדבריו הספר 'הלכות מדינה' לא יצא לאור, במהדורות נוספות, בגלל שהוא התאפיין באופי הצהרתי ופולמוסי, ואילו השו"ת 'ציץ אליעזר' נשא אופי פרגמטי יישומי.

"המודל התיאוקרטי, שאותו הציב הרב ולדנברג, הוא מודל בו התורה היא המערכת הנורמטיבית של השיטה השלטונית, ותחתיה ישנו מרחב גדול לשיקולים אזרחיים". לדבריו על פי משפט התורה ישנו מודל שלטוני בו המנהיג הוא ירא שמיים, אבל אינו סמכות רבנית.

ביחס לחקיקה העוסקת בזהות היהודית של מדינת ישראל, השיב הרב רכניץ, כי לעת הזאת, יש לקדם חקיקה על מנת לחזק את אופייה של מדינת ישראל. לדבריו, ישנו צורך ראשון במעלה לעגן בחקיקה, מרחב שיפוטי, אשר יאפשר למשפט התורה להתפתח.

הרב יאיר קרטמן, חתם את הכנס וציין כי בספר 'הלכות מדינה' נחשפת דמותו של הרב ולדנברג גם כתלמיד חכם עצום וגם כלוחם עז נפש, נחוש ורגיש, על דמותה הרוחנית של מדינת ישראל. לדברי הרב קרטמן, הספר 'הלכות מדינה', מעבר לידע התורני הרחב המצוי בו, מעניק מוטיבציה לפעול למען השתתת מדינת ישראל על בסיס התורה.

bottom of page