top of page
Books

חודש ניסן ואליעזר בן יהודה

מיזם 'הזמן הישראלי' הוא מיזם חדש מבית המדרש של ישיבת בית אורות, העוסק בשימוש בתאריך העברי. איך זה קשור למחדש השפה העברית?

ערוץ 7

כ"ח באדר תשע"ה

ערב הכנה מיוחד לקראת הפסח יתקיים הערב (חמישי) בישיבת בית אורות, תחת הכותרת "הגיע זמן ניסן".

במהלך הערב, שיחל בשעה 20:15 ופתוח לציבור הרחב, ישמעו המשתתפים שיעור בהלכות פסח מפי הרב דוב ליאור, שעבר לאחרונה להתגורר בשכונת בית אורות, ושיעור הכנה לחג מפי ראש הישיבה, הרב דני איזק.

הערב, שהפך כבר למסורת בישיבה, יתקיים כאשר המשתתפים ישבו סביב שולחן, כפי שנוהגים לשבת בליל הסדר, "במטרה ליצור אוירה רוחנית מרוממת", מסבירים המארגנים.

במהלך הערב יושק מיזם חדש בשם "הזמן הישראלי" העוסק בשימוש בתאריך העברי. המיזם הוא כחלק מתכנית הלימוד החדשה בישיבה, בה עוסקים התלמידים בסוגיות ציבוריות הקשורות למדינת ישראל.

כחלק מהלימוד עלתה בבית המדרש ההבנה, כי יש צורך לחדש תאריך ישראלי מקורי המתייחס לשנותיה של מדינת ישראל. החידוש מבוסס על דברי המשנה במסכת ראש השנה שניסן הוא ראש השנה למלכים ועל פרשנות הירושלמי למשנה זו.

במסגרת המיזם הפיקה הישיבה חוברת הפורסת את הרקע ההלכתי וההיסטורי ופנתה לרבנים, משפטנים, פולטיקאים ואישי ציבור לקדם את התודעה לנושא זה. לאחר שלב התודעה מתוכננת פעילות של אימוץ התאריך על ידי מוסדות המדינה השונים.

ראש התכנית, הרב יאיר קרטמן, סיפר כי היוזמה "אינה המצאה שנולדה השנה. מי שיסייר בהר הזיתים בירושלים, יגיע למצבתו של אליעזר בן יהודה ויבחין כי על המצבה נכתב שבן יהודה נפטר ' ו' שנים להצהרת בלפור'".

bottom of page