top of page
Books

יש כאן רדיפה מכוונת כלפי ראש הממשלה

לקראת כנס שיעסוק ב'משפט התורה במדינת ישראל' פסק הרב דוב ליאור: הלכתית, כתבי האישום אינם מונעים מלהצביע לנתניהו.

ערוץ 7

י"ד בכסליו תש"ף

רבה של קריית ארבע לשעבר, הרב דב ליאור, פסק כי מבחינה הלכתית אין שום בעיה להצביע לראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שהוגש נגדו כתב אישום.

לקראת כנס 'משפט התורה במדינת ישראל' שייערך ביום ראשון בירושלים, ובו ידבר הרב ליאור, הוא נשאל "האם לפי ההלכה מותר להצביע לאדם שהגורמים הרשמיים של המדינה הגישו נגדו כתב אישום כמו במקרה של ראש הממשלה נתניהו?".

כאמור, הרב ליאור קבע כי מבחינה הלכתית, האישומים נגד ראש הממשלה נתניהו אינם מונעים מלהצביע עבורו. "אצלנו בהלכה מוזכר שלמנות אדם לתפקיד ציבורי, אם יש עליו רינון, לכתחילה אין עושים זאת. אבל, אם אדם משמש בתפקיד ויש עליו רינון, לא מעבירים אותו מתפקידו, עד שלא יתברר הדבר בוודאות".

הוא הוסיף, "בנידון השאלה ביחס לראש הממשלה, לכאורה מדובר במינוי לכתחילה, ולכאורה ראוי שלא להצביע. אולם, במציאות שבה אנו חיים היום, שלדעת הרבה אנשים ישרים, יש כאן רדיפה מכוונת כלפי ראש הממשלה, ויש גורמים שמוציאים כל מיני לעז עליו, וחז"ל אומרים בתלמוד (יבמות כד') שאם יש אויבים אין לחשוש לרינון, לכן במציאות שלנו, מסיבה זו אין להימנע מלהצביע לו".

"לפי התורה, כל אדם יש לו חזקת כשרות, וכל זמן שלא הורשע בוודאות אין סיבה לפסול אותו", הדגיש הרב ליאור.

אחד ממושבי הכנס יעסוק במערכות היחסים בין מערכת המשפט האזרחית לזו הרבנית. הרב ליאור ידבר במהלך הכנס על חיבור ההלכה היהודית למדינה המודרנית. לדבריו, הברכה היחידה בתפילה בה אנו מתפללים ל"הסר ממנו יגון ואנחה" היא הברכה על המשפט, אי תיקון המשפט והמוסר מביא עלינו יגון ואנחה.

הרב יאיר קרטמן ממכון "תורת המדינה" ומיוזמי הכנס מסר לערוץ 7: "הכנס ייחודי לא רק בתכנים שלו אלא בשיתוף הפעולה סביבו".

לדבריו, "נרקם שיתוף פעולה בין בתי מדרש מהציונות הדתית לבין אלו מהציבור החרדי, כל ציבור עם דגשיו הוא בהקשר הזה. הכנס יעסוק בחיבורים בין עולמות התורה המגוונים לבין משפט המדינה, מתוך הכרה בכך שמשפט התורה צריך לקבל מרחב שיפוטי ציבורי".

bottom of page