top of page
Books

לדינים אזרחיים יש תוקף מהתורה

בכנס 'משפט התורה במדינה' אמר הרב ליאור כי לדינים אזרחיים הנוגעים לחיי החברה יש תוקף הלכתי.

ערוץ 7

י"ז כסלו תש"ף

בכנס 'משפט התורה במדינת ישראל' שנערך הערב (ראשון) בירושלים אמר הרב דב ליאור, רבה לשעבר של קריית ארבע, כי לחוקים האזרחיים במדינה יש תוקף מהתורה.

הרב ליאור פירט את היחס הנכון לחוקים ותקנות אזרחיות שקבעה המדינה וזרועותיה השונות. "אם מדינה מחוקקת חוק בדינים האזרחיים כמו חוקי המסחר, וחוק בתים משותפים אזי יש לזה תוקף מהתורה", אמר.

את הדברים אמר, כאמור, בכנס 'משפט התורה במדינת ישראל' שדן ביישום עקרונות התורה בחיי המדינה.

הרב ליאור דחה את הטענה לפיה התורה היא מיושנת ולא רלוונטית לחיים המודרניים והסביר כי לדינים האזרחיים שהמדינה בוחרת להנהיג יש תוקף מהתורה. "יש שחושבים שהתורה היא ישנה, אבל אם המלכות וחברי הכנסת קבעו בדרך ישרה דינים לטובת הציבור, כל עוד הם לא נוגדים את התורה יש להם תוקף הלכתי ואפילו מדאורייתא".

בסיום הדברים ביקש הרב ליאור לעודד את הציבור לפנות לדין תורה בסכסוכי ממון ושכנים. הוא ציין כי על הדיינים שיושבים בבתי הדין לקחת בחשבון גם את הדינים האזרחיים הנוגעים למסחר, שכנים וכלל הנושאים שבין אדם לחברו. ביחס למשפט הפלילי אמר הרב ליאור כי הוא מקובל ונכון גם על פי דרכה של תורה.

הרב יגאל קמינצקי, רב גוש קטיף לשעבר, השתתף אף הוא בכנס ועמד על האתגר של הציבור הדתי כיום כלפי משפט התורה. "דעת הקהל סובלת מבורות נוראית. כשאומרים 'מדינת הלכה' אנשים חושבים על סקילת אנשים. אין דבר רחוק מזה", אמר.

הרב קמינצקי אמר כי הפתרון מתחיל בביסוס ההבנה הציבור הדתי ולומדי התורה. "אנחנו מתקשים להסביר לעצמנו מה העניין הזה ולכן קשה לנו להסביר כלפי חוץ. צריך לשכלל את ההבנה וגם את ההסברה".

הוא הוסיף, "אנו חיים בעולם מודרני ובמדינה מודרנית, ואנשים לא מבינים כיצד התורה רלוונטית לעידן הזה. אם נצליח להבהיר את עקרונות ההלכות לעידן הנוכחי, נוכל להתגבר על הרבה מכשולים. אחרי 2,000 שנות גלות אין לנו תורה סדורה שעוסקת בעניינים האלה וצריך להתחיל לבסס אותה".

הכנס נערך בירושלים בשיתוף ארגונים מהציבור הציוני דתי והחרדי, בראשם ארגון 'תורת המדינה' וארגון 'דרך חיים'.

bottom of page