top of page
Books

ללמד לבני יהודה קסת – כנס מיוחד בנושא שותפות דתיים בתקשורת

בישיבת בית אורות התקיימה סדנה מיוחדת 'ללמד לבני יהודה קסת.' סדנה שמטרתה הקניית כלים לכתיבה והתנסחות במלחמת הדעות

סרוגים

ל' בניסן תשעז

הרב יעקב יקיר, ממארגני הכנס, ראש תכנית 'תורת המדינה' בבית אורות, אמר כי :לסדנה שלוש מטרות: א. תודעת 'מלחמת התרבות' המתקיימת במדינת ישראל. ב. כל יהודי הוא לוחם במלחמה הזו. ג. על מנת ללחום צריך ללמוד את כלי המלחמה. בכנס נשאו דברים מוטי קרפל, יוסף רוסו, אבישי גרינצייג ויהודה עמרני.

לדברי מוטי קרפל :תורת הרב קוק היא התשתית התרבותית ליצירת שכבת ההנהגה הבאה של מדינת ישראל. תורת הרב הקוק היא הפיענוח האמיתי והעמוק ביותר של תהליכי שיבת ציון. השמאל הם אנשי העבר, הקבוצה של תלמידי הרב קוק הם אנשי המחר. השמאל מזהה את הייחודיות של הקבוצה הזו. לכוח מנגד יש יכולת הגדרה טובה, הם מזהים את העוצמה ובעצם מכתירים אותנו.

יוסף רוסו עורך 'עולם קטן', אמר כי על העיתונאי להיות כלי לשליחות ה', ובזה הוא מקצועי. הוא ניתח את מעגלי ההשפעה על המציאות. לדבריו המעגל המשפיע ביותר הוא דווקא בית המדרש, המקום בו מתבררות תפיסות העולם. המעגל התקשורתי הוא במעגל החיצוני של ההשפעה. לדבריו האפיון של המעגל הפנימי הוא קנאות ודקדקנות , לעומתו מעגל התקשורת הוא מעגל מכיל וסקרני.

מעגל בית המדרש, צריך להיות קשוב וערני למעגל החיצוני אך לא מתעצב על ידו. מעגל התקשורת צריך לינוק ממעגל בית המדרש ולתרגם אותו לסקרנות והכלה. גם בתחום הפוליטי מעגל בית המדרש שונה מהמעגל של השדה הפוליטי. רוסו ערך סדנה לנוכחים, בה דימה ישיבת מערכת והכנות לראיון.

אבישי גרינצייג חשף את זירת הפייסבוק, לדבריו על הכותב להתחיל בקטן, לא לחשוש ללמוד מטעויות ולתקן עצמו תוך כדי תנועה. זירת הפייסבוק היא סוג של מקפצה והיא זירה המאפשרת התפתחות מדורגת. תהליך הכתיבה רצוף מכשולים ועיכובים, ועל הכותב לדעת כי תחילת דרכו לא תהיה קלה אולם עליו להתמיד ולהתמקצע. זירת הפייסבוק היא זירה מושכת ועל הכותב לדעת איך לשמר את דרכו בלי להיסחף.

יהודה עמרני, מנכ"ל התנועה למשילות ודמוקרטיה ושדרן בקול ברמה, טען כי לכתיבה יש השפעה מכרעת בעיצוב סוגיות ציבוריות. לדבריו, יש יכולת לחשיבה אסטרטגית ולכתיבה לקדם נושאים ממשיים במדינת ישראל. עמרני ניסח עקרונות לכתיבת מאמרי דעה, לדבריו יש לזקק את המסר של המאמר, לסקרן את הקורא, לא לשמור את המסר לסוף, לכתוב בצורה חיובית ובוטחת.

הרב דני איזק ראש ישיבת 'בית אורות' אמר, כי במלחמת הדעות יש לנהוג ביושר ובהגינות, לנסות לחתור לאמת מתוך התבוננות, לקבל את שניתן לקבל גם מהצד שכנגד ולדחות את אשר צריך לדחות. לדבריו, תפקיד עולם התורה הוא להיות שחקן מרכזי, במאבק על דמותה של מדינת ישראל.

הרב יאיר קרטמן, ראש מכון 'תורת המדינה' וסגן ראש ישיבת 'בית אורות' חתם את הכנס. לדבריו כל פעולה קטנה יכולה להוליד הצלחה גדולה, עלינו מוטלת חובת המאמץ. תפילה בתחילה ומסירות ומקצועיות בהמשך יולידו, בע"ה, השפעה והצלחה.

bottom of page