top of page
Books

ללמוד מהאתיופים מהי סמכות הורית

ישיבת ההסדר בית אורות קיימה כנס בנושא ייחודה הרוחני של יהודי אתיופיה, "מבט אלטרנטיבי החושף את העושר הרוחני של יהודי אתיופיה".

ערוץ 7

כ"ד בסיון תשע"ה

ישיבת ההסדר 'בית אורות' שבירושלים קיימה השבוע כנס ייחודי בנושא "מאתיופיה לירושלים".


הכנס עסק בייחודה הרוחני של קהילת יהודי אתיופיה וביכולתה להעשיר את השיח הרוחני במדינת ישראל.

את הכנס יזם מרדכי ברוך הלומד בישיבה בתכנית "תורת המדינה" המעצימה את בני העדה האתיופית ומתחקה אחר מורשתם. בכנס השתתפו ראש הישיבה - הרב דני איזק, הרב משה ברוך, הרב חנניה בלומרט, הרב אשר וייס, ח"כ ד"ר אברהם נגוסה. לאירוע חברו הארגונים: ou ,"ממזרח שמש" וישיבת ההסדר בירוחם.

הרב קובי יקיר, ר"מ בבית אורות אמר כי הכנס נולד מתוך המחאה של יהודי אתיופיה, "הוא מציע מבט אלטרנטיבי החושף את העושר הרוחני של קהילת יהודי אתיופיה ואת היכולת של עושר רוחני זה להעשרת השיח הישראלי".

גטו אמבאו תלמיד של תכנית "יעדים" בישיבת ירוחם אמר כי ההפגנה הציפה בעיות שדורשות טיפול מיידי, "ברוב המקרים,החברה הישראלית רואה בחברה האתיופית זקוקה עזרה, אני בוחר להתמקד בערך שהחברה האתיופית יכולה ללמד את החברה הישראלית: כיבוד וסמכות הורים, עלינו לחזק את ערכי כיבוד הורים, אנו צריכים שההורים יהיו מקור המוסר והאמת למרות שהם לא שולטים בשפה, הפיתרון נמצא בחינוך, אלה הערכים שלנו ואנו יכולים להשפיע בהם על החברה בישראל".

יו"ר ועדת הקליטה בכנסת, ח"כ ד"ר אברהם נגוסה, ציין את הקשר בינו לבין הרב חנן פורת, מייסד ישיבת בית אורות, במאבקם המשותף להעלאת בני הפלשמורה ובדאגה לחינוכם של נערים ונערות מיוצאי אתיופיה. הוא ציין בדבריו את דברי בן גוריון שהיו תלויים בחדרו של חנן פורת "יכולת העליה אינה תלויה ביכולת הקליטה. לא היו מוכנים בתים לששים ריבוא יוצאי מצרים ואף על פי כן לא היסס משה להוציאם ממצרים".

bottom of page