top of page
Books

נחשף מי עומד מאחורי הכרזות האנונימיות

מאות הכרזות שנתלו סמוך לבתיהם של גפני וליצמן נתלו כחלק מקמפיין אותו מובילים האיחוד הלאומי ו'תורת המדינה'.

ערוץ 7

ה' באב תש"פ

מאות הכרזות שנתלו במוצאי שבת בשכונות חרדיות בירושלים ובבני ברק, סמוך לבתיהם של ח"כ משה גפני והשר יעקב ליצמן, נתלו כחלק מקמפיין של מפלגת האיחוד הלאומי.

הרקע לקמפיין, שמובילים מפלגת 'האיחוד הלאומי' וארגון 'תורת המדינה' הוא הדיון הנוסף בבג"ץ הבוגדת שיתקיים בעוד כשבועיים.

לדברי מפלגת האיחוד הלאומי וארגון תורת המדינה, לדיון הקרוב משמעויות מרחיקות לכת והוא עלול להעניק לגיטימציה משפטית לפירוק המשפחה בישראל.

יו"ר האיחוד הלאומי ח"כ בצלאל סמוטריץ' קורא לחברי הכנסת מהמפלגות החרדיות לדרוש משר המשפטים אבי ניסנקורן והיועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט ליישר קו עם עמדת בתי הדין הרבניים, ובמקביל לקדם באופן מיידי חקיקה שתחזיר את המצב לקדמותו במידה ובג"ץ יפגע במוסד המשפחה.

לפני כשבוע וחצי פנה ח"כ סמוטריץ לכל ראשי המפלגות החרדיות, בעקבותיה התקיימה פגישה עם השר אריה דרעי שהנחה את אנשיו להכנס לעובי הקורה ולפעול בעניין.

כפי שפורסם, הפרשה נוגעת לפסק דין של בית הרבני הגדול משנת 2017, אשר קבע כי דירת מגורים שהגיעה לרשות בעל מירושה תישאר ברשותו בעת הגירושין. הבעל הביא כטענה מסייעת לכך שלא התכוון להעניק זכויות בדירה לאשה לו ידע את דבר בגידתה של אשתו בו במהלך נישואיהם. בדברי אחד מהדיינים, נאמר כי אכן קיומה של בגידה מסייעת (אך לא מכריעה) להוכיח כי אין רצון מצד הבעל להעביר את רכושו לאשתו על אף נישואיהם.

יש לציין כי על פי החוק בישראל, נכס המתקבל בירושה לידי אחד מבני הזוג, אינו נכס בו שותפים בני הזוג באופן אוטומטי עם בואם בברית נישואין. בית הדין הרבני הגדול פסק, כאמור, על פי לשון החוק.

האישה עתרה לבג"ץ על מנת לבטל את פסק הדין, כשעמדתו של הדיין שהתייחס לבגידה כמרכיב בחלוקת הרכוש, עומדת במוקד הפניה. בג"ץ, ברוב של שני שופטים מול אחד, אשרר את פסק הדין בעיקר מטעמים של נתינת מקום לאוטונומיה השיפוטית של בתי הדין הרבניים וכיבוד האוטונומיה של היחיד ביחס לרכושו.


האישה עתרה שוב לבג"ץ על מנת לקבל דיון נוסף ולבטל את פסיקת בג"ץ. אל הבקשה לדיון הנוסף הצטרפו ארגוני נשים, שאף הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בהליך עקב משמעותו הרחבה.

bottom of page