top of page
Books

נעמה סלע: "אמנת איסטנבול" תפגע בילדים, בגברים ובנשים

ישראל מתקדמת בצעדי ענק לאימוץ אמנת איסטנבול, והמאבק הציבורי עולה שלב.

ערוץ 7

כ"ה בניסן תשפ"ב

ההתנגדות הציבורית להצטרפות מדינת ישראל לאמנת איסטנבול מתעצמת לאחר הודעתו של שר המשפטים גדעון סער (תקווה חדשה) על הנחת 'אמנת איסטנבול' על שולחן הכנסת.

כזכור, בתחילת השבוע פנה סער לכנסת בבקשה להניח על שולחנה את אמנת איסטנבול כחלק מהליך אישרורה על ידי ישראל. בסוף אוקטובר 2021 התניע סער מהלך להצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול - מהלך שהבשיל לאישור מועצת אירופה באחרונה. בעקבות פניית השר סער לשר החוץ יאיר לפיד - הזמינה מועצת אירופה את ישראל להצטרף לאמנה זו.

'אמנת איסטנבול' היא אמנה בין לאומית המתייחסת לתחום האלימות כלפי נשים. בחודש אוגוסט 2014 נכנסה האמנה לתוקף.

עו"ד נעמה סלע, יו"ר פורום הארגונים למען המשפחה אמרה בשיחה עם ערוץ 7 כי "אמנת איסטנבול מתחפשת לאמנה כנגד אלימות נגד נשים, אך בפועל זו אמנה שתגרום להסלמת מלחמת המינים הקיימת כבר כיום בישראל בחסות ארגונים ראדיקליים המשליטים את נחת זרועם על כנסת ישראל והזרוע המבצעת. הצטרפות ישראל לאמנה, תסכסך את חברי המשפחה זה בזה, תפגע בילדים, ובגברים ונשים כאחד".


לדבריה, "האמנה מכוונת לחינוך הציבור מחדש ביחס להבדלים בין גברים ונשים ומכוונת לפגיעה בתפיסות עולם מסורתיות". ואכן, בסעיף 12 לאמנת איסטנבול, בנוסח שתורגם על ידי מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, נכתב: "המדינות החברות ינקטו את הצעדים הדרושים לקידום שינויים בדפוסי התנהגויות חברתיות, ותרבותיות של נשים וגברים מתוך מטרה לבער דעות קדומות, מנהגים, מסורות ושאר נהגים המבוססים על רעיון נחיתות האשה או על תפקידים סטריאוטיפים לנשים ולגברים"

bottom of page