top of page
Books

סמוטריץ' פועל נגד הפגיעה בהורים

ח"כ בצלאל סמוטריץ' שוחח עם שרת המשפטים ועם ח"כ מרגי במטרה לבלום את ביטול האפוטרופסות ההורית.

ערוץ 7

א' בטבת תשע"ח

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי) שוחח עם שרת המשפטים, איילת שקד, עם יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס), ועם ח"כ שולי מועלם-רפאלי, חברת סיעתו של סמוטריץ', במטרה לבלום מהלך של השמאל האנטי-משפחתי לבטל את מעמדם של ההורים כאפוטרופוסים חוקיים על ילדיהם, כך נודע לערוץ 7.

עוד נודע כי השרה שקד וח"כ מרגי ככל הנראה לא היו מודעים לניסיונות להגניב לתוך החקיקה בנושא חזקת הגיל הרך בגירושים סעיפים הפוגעים במעמדם של כלל ההורים.

סעיפים אלה הם שיירים מיוזמה של השמאל האנטי-משפחתי הקרויה "חוק הורים וילדיהם". חוק זה, שבגרסותיו השונות נפרס על יותר מ-20 עמודים פתלתלים, מקודם לאורך שנים ע"י גורמים שונים ומתבסס על דו"ח של אשת השמאל הקיצוני, השופטת בדימוס סביונה רוטלוי.

הוא מבטל כליל את סעיפים 14 ו-15 בחוק הכשרות והאפוטרופוסות, הקובעים כי ההורים הם האפוטרופוסים החוקיים על ילדיהם. במקום סעיפים אלה הוא מגדיר רעיון חדש הקרוי "אחריות הורית", המחייב הורים לדאוג לשורה ארוכה ומעורפלת של "זכויות הילד", ומאפשר למדינה להגביל או לשלול את הורותם אם לא דאגו לזכויות אלה כראוי, לדעתה.

מקדמי החוק לא אמרו נואש

המזימה מאחורי חוק "הורים וילדיהם" נחשפה בעבר, במידה רבה בזכות ערוץ 7, ונדמה היה שנגנזה. ח"כ סמוטריץ' הזמין בזמנו נייר עמדה בנושא מאת תוכנית "תורת המדינה" בישיבת בית אורות, אשר מתח ביקורת חריפה על החוק, והעבירו לידי ח"כים אחרים. עקב כך, הגישו ח"כ יואב קיש וח"כים אחרים, כולל סמוטריץ', הצעת חוק קצרצרה לתיקון חזקת הגיל הרך, אשר אינה כוללת את האלמנטים של "חוק הורים וילדיהם".

אולם באחרונה התברר כי הגורמים שמאחורי "חוק הורים וילדיהם" לא אמרו נואש והם ממשיכים לנסות לקדם את האלמנטים המרכזיים שלו, כולל הפגיעה בסעיפים 14 ו-15 בחוק הקיים.

בשבועות האחרונים מקיימת ועדה משותפת של הוועדה לזכויות הילד והוועדה לחינוך של הכנסת סדרת דיונים בחוק המוצע, תחת הכותרת של תיקון חזקת הגיל הרך, המעניקה לאמהות יתרון בכל הקשור למשמורת על ילדים קטנים בגירושין. ואולם, תחת הנהגתו של מרגי, ובמעורבות גבוהה של ח"כ מועלם-רפאלי, רוטלוי, גורמים במשרד המשפטים ועמותות, מוכנסים לחוק המוצע גם סעיפי "חוק הורים וילדיהם".

בשבוע הבא אמור להתקיים דיון נוסף בחוק המוצע, וחברי הוועדה אמורים להצביע על סעיפיו, לקראת הבאתו לקריאה ראשונה. נותר לראות אם התערבותו של ח"כ סמוטריץ' תמנע את אישור החוק בצורתו המתגבשת, ותחזיר אותו לגירסה שאינה פוגעת בזכויות כלל ההורים.

bottom of page