top of page
Books

סקר: ישראלים אינם מקבלים תא משפחתי חד מיני

בסקר שנערך השבוע לרגל כנס רמלה, נמצא כי הישראלים מאמינים בתא המשפחתי המסורתי, אך לא מקבלים את התאים המשפחתיים ההומוסקסואלים והחד-הוריים. כמה חוששים מבגידות במשפחה?

nrg

כ"ב סיוון תשע"ו

89 אחוז מהציבור חושב שהנוסחה הקלאסית של 'אמא אבא וילדים' היא ההגדרה הנכונה לתא המשפחתי השלם, ו-45 אחוז מאמינים שהתא המשפחתי כמו שהוא היום נמצא בדעיכה – כך נמצא בסקר, שנערך לקראת "כנס רמלה - בין ישראל לעמים", שהתקיים היום (ג') ברמלה ועסק בנושאי משפחה ואתגריה.

מהסקר עולה כי הציבור הישראלי נוטה לשמרנות, מאמין בתא המשפחתי המסורתי ולא מקבל את התאים ההומוסקסואלים או החד הוריים. על פי הסקר, קמפיין שנערך לאחרונה בתקשורת, שנועד לשנות את הגישה בציבור כלפי שני התאים האחרונים, לא היה אפקטיבי ורובם המובהק של הישראלים עדיין לא רואה בהם "תא משפחתי שלם".

מסקנות הסקר קובעות כי ארוחות יום שישי בערב מאפיינות יותר מכל את התא המשפחתי הישראלי (69 אחוז). עוד נמצא כי אהבה, חינוך וזמן משותף ביחד עם בני המשפחה הם הערכים החשובים ביותר לקיומה של המשפחה הישראלית (כ-45 אחוז). כמו כן, הסקר קובע כי אנשים מעדיפים להביא ילדים לעולם בעיקר על פי שיקולים כלכליים (43 אחוז).

לא פחות מ-55 אחוז ממשתתפי הסקר סבורים כי על הממשלה להתערב ולתמוך יותר בתא המשפחתי. בנוסף, נמצא כי הדעות חלוקות שווה בשווה לגבי התפיסה כי על ההורים להתערב בנטיות המיניות של ילדיהם (42 אחוז). כמו כן, רוב הנבדקים ציינו כי הם היו מתערבים במקרה של מצוקה או בקשה לעזרה מצד ילדיהם בנוגע לנטיותיהם המיניות.

הסקר התייחס גם לסוגיית בגידות במשפחה. רוב משתתפי הסקר טענו כי הם אינם מסכימים כי מקום עבודה מעורב, של נשים וגברים, עלול לעורר בגידות בתוך המשפחה (43 אחוז). כמו כן, מרביתם ציינו כי הם לא חוששים מבגידות בתוך המשפחה עם חבריהם לעבודה (80 אחוז).

איסוף הנתונים לסקר התבצע לאורך החודש האחרון. על הסקר השיבו 570 משתתפים, על בסיס מדגם אקראי ומייצג סטטיסטית את אוכלוסית הבוגרים במגזר היהודי בארץ, בפריסה ארצית הכוללת את טווח הגילאים 18-75 ואת שני המינים.

הסקר נערך על ידי bluberries-panel, קהילה אינטרנטית אשר הוקמה לצרכי מחקר ואיסוף מידע, ומספקת שירותי מחקר ומדגמים לחברות בארץ ובעולם.
מה עושים נגד עליית גיל הנישואין ואחוזי הגירושין?
כנס רמלה, המתבסס על נתוני הסקר, ינסה למצוא פתרונות למשבר המשפחתיות המתגבש בעולם ומתקרב לישראל, עליית גיל הנישואין­ואחוזי הגירושין­והילודה השלילית. כמו כן, הוא יבחן היבטים שונים של משפחתיות, כמו נאמנות, קשר בין דורי וקדושת הנישואין, העומדים בפני סכנת שחיקה.

בנוסף, בכנס תיבחן מפת האיומים על המשפחה בישראל, והיעלמותה של המשפחה מהמדיניות הציבורית האסטרטגית. כן יוצגו מחקרים העוסקים במודל המשפחה האופטימלי, ובערכים ישראלים הדוגלים בחיזוק התא המשפחתי. לצד זאת, יעסקו המשתתפים בפמיניזם ובשוביניזם בתא המשפחתי, ויוצעו מודלים משפחתיים של תעסוקה לצד בניין המשפחה.

לדברי יו"ר הכנס יאיר קרטמן: "ערכי המשפחה הם נושא חברתי ראשון במעלה. המשפחה כתא חברתי, היא הערובה לקיום האנושי ולעתיד טוב ומאושר. המשפחה היא לבנת היסוד בחוסן הלאומי. וחיזוקה יביא לחיזוק העם והמדינה".

בין משתתפי הכנס השנה יהיו חבר ועדת החינוך וזכויות הילד ח"כ מוטי יוגב, ח"כ בצלאל סמוטריץ, ח"כ מיכל רוזין, ח"כ לשעבר משה פייגלין, הסופר והפובליציסט הרב חיים נבון, יועצת המפכ"ל לענייני נשים תנ"צ יעל אידלמן, סמנכ"ל קהילה במד"א ד"ר אלי יפה, הרב אורי שרקי, ואחרים.

bottom of page