top of page
Books

קריאה:
להקים ארגון גג לבתי הדין הדתיים והחרדיים

"הקמת איגוד כזה יאפשר לנו לבוא לידי ביטוי בכנסת ובבתי המשפט", טען הרב ברוך פז במסגרת פאנל בכנס 'משפט התורה במדינת ישראל'.

ערוץ 7

י"ח כסלו תש"ף

בכנס 'משפט התורה במדינת ישראל' שנערך אמש (ראשון), התקיים פאנל מרתק בו השתתפו שלושה דיינים מבתי הדין לדיני ממונות הפועלים במגזר הדתי-לאומי.

בפאנל הדיינים השתתפו הרב אריאל בראלי, הרב ברוך פז והרב עדו רכניץ. הם הציגו גישות שונות ביחס ליישום פסיקות ההלכה אל מול דיני המדינה בפסקי הדין שיוצאים תחת בתי הדין.

הרב פז מאיגוד בתי הדין לממונות קרא להקים ארגון גג לכל בתי הדין הדתיים והחרדים. "הקמת איגוד כזה יאפשר לנו לבוא לידי ביטוי בכנסת ובבתי המשפט. זהו שירות ענק שנעשה עבור המדינה ועבור הציבור, וחובתנו לבסס את השירות הזה על ידי איגוד רחב שיכלול את כלל בתי הדין".

הרב בראלי ראש מכון "משפט לעם" ורב הישוב בית אל אמר: "כדי לייצר פסיקה של דין תורה שהיא תהיה פסיקה של יושר וצדק ותוכל להנהיג ציבור יש לקחת אחריות גדולה. יש ללמוד את התורה מתוך מגמה להתמודד עם המציאות המורכבת בה אנו נמצאים, שאין לנו דיינים 'סמוכים' ויש הרבה ספקות ודעות בהלכה, וממילא בדיני ממונות קשה להגיע להכרעה שתהיה מקובלת על כל הפוסקים. לכן נדרש אומץ של פסיקה ויכולת להתאים אותה למצב ולהתחשבות בדינים האזרחיים".

הרב פז הציג עמדה שונה. לדבריו, בפסיקה של בתי הדין שתחת האיגוד לא מחפשים לעשות שינויים. "אם אנחנו רוצים לטעת אמון בציבור עלינו להיות צמודים לפשט הלכה. אנחנו מצמצמים את הדינא דמלכותא כמה שאפשר במקום שיש הלכה פסוקה בעניין".

הרב רכניץ, דיין ברשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית' אמר כי ב'ארץ חמדה' מייצרים ודאות משפטית והלכתית ולא כל דיין פוסק לפי הדעה בפסיקה שנראית לו. "אנחנו שואפים להגיע לרמה של יכולת לתת דין בדומה למערכת המשפט האזרחית. כמו שפסיקת ההלכה של הסנהדרין הייתה מחייבת, כך אנחנו שואפים שתהיה מדיניות הלכתית מחייבת בתוך רשת בתי הדין שלנו. זה גם מרומם את התורה וגם תורם לוודאות משפטית. בעלי דין יודעים מהם הכללים שעומדים בפניהם. אם כל דיין יפסוק לפי איך שהוא רוצה, זה יוזיל את דין התורה".

הוא הדגיש את החובה המוטלת על בתי הדין להקפיד על כללי התנהלות תקינים. "לדיין אסור לטעות ברמה המקצועית. לנו יש אחריות להקים מערכת משפט שהיא חפה מטעויות. כשיושבים בדין אנחנו צריכים להיות נקיים מכל פסול שקשור ליושר. יש לנו מה ללמוד ממערכת המשפט הישראלית, אמון הציבור בה צולל דוקא כשהיא מתחילה לזייף בעניין הזה". כדוגמא לכך אמר הרב רכניץ כי הסיכוי שבית דין בלי מזכירות לא יעשה טעויות הוא נמוך מאד.

הפאנל נחתם בהסכמה סביב טענה שהציג הרב בראלי ביחס למערכת המשפט של המדינה. "אין צורך להשחיר את פניה של מערכת המשפט. אנחנו צריכים לייקר את בתי הדין שלנו, ולא כדאי לומר ששם כולם מושחתים גם כי זה לא האמת וגם אצלנו נופלים פגמים".

bottom of page