top of page
Books

'דרך ירוסלם' – החלום וההגשמה

לרגל הוצאתו לאור של הספר 'דרך ירוסלם' יערך בבית המדרש 'תורת המדינה-בית אורות' כנס השקה, בשיתוף עם 'מעלה' המרכז לציונות דתית ומכללת ליפשיץ. מחבר הספר, מרדכי ברוך הוא בן לשושלת מנהיגים רוחניים בקרב יהדות אתיופיה, ובוגר תכנית 'תורת המדינה-בית אורות'

כיפה

ח' בטבת תשפ"א

מרדכי ברוך, החוקר את מורשת יהדות אתיופיה, מסביר כי ספרו החדש 'דרך ירוסלם' הוא תוצר של חיבור המסורת של 'ביתא ישראל' עם תחיית ישראל בארצו. ברוך הוא בן לשושלת מנהיגים רוחניים בקרב יהדות אתיופיה, ובוגר תכנית 'תורת המדינה-בית אורות'.

מודעה
לדברי ברוך, ההשראה לכתיבתו היא מהמנהיג הרוחני אבא מהרי סתואל. "אבא מהרי סתואל היה מנהיגה הרוחני העליון של יהדות אתיופיה מאמצע המאה ה19 ועד סופה. אבא מהרי יזם את ניסיון העלייה של יהדות אתיופיה בשנת 1862, כאשר הכריז שהגאולה החלה. אבא מהרי לא נותר ברמת הדיבורים, אלא עבר לשלב המעשים - הוא עבר מכפר לכפר ובישר על הגאולה. בעקבות כך אורגן מסע לארץ ישראל שנעצר בים סוף. יהודי אתיופיה רואים במסע זה, אף שכשל, כרגע מכונן – מעבר מתודעת ציפייה פאסיבית לגאולה לתודעת ציפייה אקטיבית!

"הספר 'דרך ירוסלם' שאני זוכה להשיק בבית המדרש 'תורת המדינה- בית אורות' השבוע, הוא חלום של יותר מחמש שנים שזכיתי להגשים, עוד בהיותי אברך בתוכנית "תורת המדינה" בביהמ"ד בבית אורות שבירושלים. כמו כל חלום, תחילתו טומן אי וודאות גדולה אך סופו ברכה ואור גדול. בספר זה, עבדכם הנאמן משתדל לחשוף בפני הקוראים את הרוח הגדולה של יהדות אתיופיה - דרך פרשיות השבוע והמועדים. אותה רוח גדולה מוזנת 'מחלום ירוסלם'. אנו נדרשים כמו אבא מהרי בשעתו להתחבר לרוח הגדולה ולחלום 'ירוסלם' ומתוך כך לפעול עם אל בכל מרחבי חיינו!"

הרב יעקב יקיר ראש ביהמ"ד 'תורת המדינה-בית אורות' סיפר לנו על הכנס ומטרותיו. לדבריו, "המסורת הרוחנית של "ביתא ישראל" הייתה מרכיב מרכזי בזהות הקהילה. הזהות הרוחנית של בניה כנאמנים לתורה ה', הכמהים לירושלים, חיברה והניעה דורות רבים של יהודים. הרעיון הרוחני הזה הוליד מעשים של מסירות נפש, הן בשמירת ייחודם, כמיעוט יהודי אל מול סביבה נוצרית והן בכמיהה לירושלים ובפעולות להגיע אליה.

שימת הדגש על הייחוד הרוחני של קהילת יהודי אתיופיה, תוך גיבושו בכתב, ניסוחו, והפצתו בציבור הישראלי, יכולה להביא להעשרת השיח של נקודת 'ירוסלם' בציבוריות הישראלית. בכנס זה נעסוק במסורות הרוחניות של 'ביתא ישראל' תוך כדי התבוננות בתכני הספר 'דרך ירוסלם'".

בין הדוברים בכנס: הרב יוסף הדנה, הרב הראשי ליהדות אתיופיה, שיערוך אזכרה לאביו המנהיג הרוחני קייס הדנה טקויה, הרב משה ברוך, שיגלה את הסודות הכמוסים בתפילת יהודי אתיופיה, הד"ר יחיאל שילה, שיעסוק בקליטתם של תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך, וחיים פלק שידבר על הרב חנן פורת והמורשת הרוחנית של יהדות אתיופיה.

bottom of page