top of page

אודות בית המדרש

בבית המדרש לומדים אברכים. לבית המדרש מתודה לימודית חדשנית בשם: ערכים, תודעה, מדיניות.

תכנית הלימוד כוללת לימוד עיוני ישיבתי ממקורות הגמרא תוך חשיפת עולם הערכים העומדים בבסיס הסוגיות. עולם הערכים התורני מעומת עם עולם הערכים של התרבות המערבית. העימות מייצר סולם ערכים רלוונטי ומציאותי.

הלומדים מקבלים העשרה בתחומי המחקר, הכתיבה, החשיבה האסטרטגית וההנהגה ממומחים, ומקבלים מלגת קיום.

WhatsApp Image 2021-02-13 at 23.05.36 (1

בית המדרש

משפחה אישות חוברת סופי.jpg

מסוגיות בית המדרש

במהלך השנים כמה סוגיות שנלמדו בבית המדרש, קרמו עור וגידים לניירות עמדה, מאמרים, הרצאות.

לרשימת הסוגיות

לוח זמנים בית המדרש לתורת המדינה.jpg

תוכנית בית המדרש

בסדרי בוקר לומדים בבית המדרש עיון ישיבתי עם קומה נוספת לברר את הקומה הערכית והרוחנית של הסוגיה.

בסדרי צהריים ישנו לימוד חופשי אפשרות ללימודי רבנות עם ליווי של הרב יונתן מאלי.

בנוסף בבית המדרש יש-

חבור'ה בעבודת ה' בו אחד מהחבורה מעלה נושא לדיון בחבורה שקושר לעבודת השם.

שיעור בתנ"ך של הרב אלחנן בן נון, שיעור פרשת שבוע של הרב יאיר קרטמן.

לקביעת שבו"ש: הרב קובי יקיר- 052-439-9858

Old Book

חוברות מאמרים

בבית המדרש ישנה תוכנית כתיבת מאמרים , בה חברי בית המדרש מבררים במשך השנה נושא בו הם מעמקים, התוכנית היא עם ליווי של הרב יהודה דויטש שמלווה שנים ארוכות כתיבת עבודות.

 

לקריאת החוברות שיצאו עד כה

צוות בית המדרש

הרב יעקב יהודה יקיר למד בישיבת הגבוהה הסדר אור עציון אצל הרב חיים דרוקמן, בכולל חזון אלחנן בעיר דוד, ובכולל לדיינות יד ברוודמן אצל הרב משה דימנטמן. נקרא על יד הרב דני איזק לשמש כר"ם בישיבת ההסדר בית אורות.
בשנת תשע"ד הקים עם הרב יאיר קרטמן את תוכנית תורת המדינה בישיבה, והיום משמש כראש בית המדרש תורת המדינה בית אורות.

עותק של 7HM09001.JPG

הרב יעקב יהודה יקיר
ראש הארגון וראש בית המדרש

הרב יאיר קרטמן למד בישיבה הגבוהה בית אל, בעל כושר לרבנות עיר, שימש כר"מ בישיבת בני צבי, ממיסדי תנועת קוממיות.
בשנת תשע"ד הקים עם הרב יעקב יקיר את תוכנית תורת המדינה בישיבת בית אורות, כיום משמש כראש מכון המחקר של ארגון תורת המדינה ומוסר שיעורים בבית המדרש.

%2525D7%25259B%2525D7%2525A0%2525D7%2525

הרב יאיר קרטמן
ראש הארגון ומוסר שיעורים בבית המדרש

צוות בית המדרש

image3_edited.jpg

הרב רפי וינגרטן
מרכז חבורה בעבודת ה'

הרב יונתן מאלי
ראש תוכנית הלכה לרבנות

יהודה.jpg

הרב יהודה דויטש
מלווה תוכנית כתיבת מאמרים

חוברת מאמרים
היו שותפים
bottom of page